Komisja Europejska opublikowała niedawno ósme sprawozdanie na temat spójności. W ten sposób rozpoczyna się debata na temat przyszłego kierunku polityki spójności – czyli strategii Unii Europejskiej mającej na celu promowanie i wspieranie harmonijnego rozwoju jej państw członkowskich i regionów jako całości.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_762

Debata na ten temat odbyła się 11 lutego 2022 r. w Komisji Polityki Spójności i Budżetu UE (COTER) Komitetu Regionów.

Prezentacja z tej rozmowy jest dostępna w języku angielskim:

https://cor.europa.eu/en/summits/2022/Documents/LeMaitre_COTER_presentation_Feb2022.pdf.

Pokazuje on m.in. rozwój gospodarczy, rozwój rynku pracy czy rozwój badań i rozwoju, ale także wpływ położenia gospodarczego lub geograficznego na śmiertelność w pandemii.