Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia (MdFE) informuje, że pierwsze polsko-niemieckie Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) „Geopark Łuk Mużakowa” otrzymało transgraniczną strukturę organizacyjną.

Ona łączy trzynastu członków: gminy Neiße-Malxetal i Felixsee/Feliksowy Jazor oraz powiat Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa z Brandenburgii; gminę Gablenz/Jabłońc, miasto Weißwasser/Běła Woda oraz powiat Görlitz/Wokrjes Zhorjelc z Wolnego Państwa Saksonii; gminy Brody, Łęknica, Przewóz, Trzebiel, Tuplice i Żary oraz województwo lubuskie z Polski.

Komunikat prasowy Ministerstwa MdFE (plik PDF, w języku niemieckim).

Wiadomość w portalu Województwa Lubuskiego.

Więcej na temat EUWT w dziale „EUWT i inne instrumenty”.

Więcej o UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen/Łuk Mużakowa.
Zob. również: https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/moro3-31/