Green Deal i wpływ dyrektywy RED (III) na region Odry Polska-Niemcy

Celem Green Deal jest uczynienie europejskiej gospodarki neutralną klimatycznie do 2050 roku. Oznacza to ogromną transformację systemu energetycznego i masowe działania na rzecz ochrony klimatu we wszystkich sektorach. Wśród środków polityki energetycznej pakietu „Fit for 55” znajduje się dyrektywa UE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED III).

Skorzystajcie Państwo z III Polsko-Niemieckiej Konferencji Energetycznej organizowanej przez Izby Przemysłowo-Handlowe (IHK) Wschodniej Brandenburgii i Wschodniej Meklemburgii i Pomorza Przedniego w Neubrandenburgu oraz Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie, aby dowiedzieć się o aktualnych wymaganiach UE, uzyskać pomysły na konkretne i innowacyjne działania w zakresie ochrony klimatu i wspólnie przedyskutować dalsze możliwości realizacji w regionie Odry.

Konferencja oferuje również możliwość wymiany pomysłów dotyczących efektywności energetycznej, wodoru, energii odnawialnych, energii geotermalnej, rozwiązań sąsiedzkich i rozbudowy sieci w ramach wspólnych projektów.

Konferencja energetyczna odbędzie się pod patronatem Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, Pani Cornelii Pieper.

Wydarzenie hybrydowe będzie tłumaczone symultanicznie (w jęz. polskim i niemieckim).

Informacje wstępne o wydarzeniu z IHK w Neubrandenburgu

Ulotka (w języku niemieckim)

Program (w języku niemieckim)

Informacje, program i rejestracja (w języku niemieckim)