Od ponad trzech miesięcy partnerzy projektu INTERREG VA RailBLu pracują nad poprawą dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim.

Projekt RailBLu ma na celu przyczynienie się do poprawy dostępności transportowej w regionie, do zrównoważonego rozwoju mobilności transgranicznej i do zwiększenia atrakcyjności regionu dla jego mieszkańców oraz turystów i podmiotów gospodarczych.
Partnerzy projektu przeanalizują istniejące problemy, zdefiniują działania zmierzające do ich przezwyciężenia, opracują wymagane umowy pomiędzy przewoźnikami oraz wypróbują, skorygują i przygotują do zastosowania w całym transgranicznym pasażerskim ruchu kolejowym bliskiego zasięgu (PRK) pomiędzy Niemcami i Polską pilotażowo oferty nowych usług na obszarze objętym programem.
Ponadto RailBLu zrealizuje pilotażowo nowe oferty mobilności transportowej w celu poprawy połączenia oddalonych od miejscowości punktów dostępu do PRK i udokumentuje, że takie oferty przyczyniają się do rozwoju mobilności transgranicznej na obszarze objętym Programem INTERREG VA BB-PL.

Opis projektu na stronie internetowej INTERREG VA BB-PL

Projekt na stronie internetowej VBB