Konferencja „Przestrzeń bez granic”, która się odbyła w dn. 14/15 października 2014 w berlińskiej siedzibie Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej, była imprezą kończącą Konkurs na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej, zorganizowany w ramach programu przedsięwzięć modelowych ładu przestrzennego (MORO).

W polsko-niemieckim portale gospodarki przestrzennej znajdują Państwo najważniejsze dokumenty tej imprezy:

Dokumentacja konferencji jest dostępna jako plik PDF: