Konkurs na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej
(Modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego / MORO)

Logo MORO Wettbewerb für modellhafte deutsch-polnische Kooperationsprojekte / Konkurs na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej

Federalne Ministerstwo Komunikacji, Budownictwa i Rozwoju Miast (BMVBS, obecnie: Federalne Ministerstwo Komunikacji i Infrastruktury Cyfrowej, BMVI) Republiki Federalnej Niemiec we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (MRR; tymczasem: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, MIR; obecnie: Ministerstwo Rozwoju, MR) Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadził „Konkurs na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej”.

Konkurs ten odbył się pod patronatem Federalnego Ministra Pana dra Petera Ramsauera i Ministra Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej, Elżbiety Bieńkowskiej.

Konkurs należał do „Modelowych przedsięwzięć ładu przestrzennego“ (MORO) Ministerstwa BMVBS/BMVI.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch edycjach:

1. Konkurs
(wiosna 2011 r. – jesień 2012 r.)

Z pierwszego konkursu dostępne są:

  • podsumowanie przebiegu i wyników konkursu,
  • opisy wszystkich uczestniczących projektów, w tym także wyróżnionych,
  • dokumenty które powstały w ramach konkursu.

2. Konkurs
(jesień 2012 r. – jesień 2013 r.)

Z drugiego konkursu dostępne są:

  • podsumowanie przebiegu i wyników konkursu,
  • opisy wszystkich uczestniczących projektów, w tym także wyróżnionych,
  • dokumenty które powstały w ramach konkursu.

Zakończeniem konkursu była konferencja pt.

„Przestrzeń bez granic”
(14./15.10.2014)

pod patronatem Ministrów, Pana Alexandra Dobrindta (BMVI) i Pani Marii Wasiak (MIR).