VBB Związek Komunikacyjny Berlin-Brandenburgia sp. z o.o. informuje:

„Kraje związkowe Berlin i Brandenburgia, wraz ze Związkiem Komunikacyjnym Berlin-Brandenburgia (VBB), starają się o rozbudowę linii kolejowej z Berlina przez Müncheberg (Mark) do Kostrzyna nad Odrą (RB26). Z punktu widzenia krajów związkowych powinna ona być dwutorowa, zelektryfikowana i zmodernizowana do 160 km/h w stanie docelowym. Zewnętrzne biuro planowania opracowuje obecnie „harmonogram” stopniowej rozbudowy, aby projekt mógł zostać uwzględniony w federalnych i unijnych programach finansowania.

Kraje związkowe Berlin i Brandenburgia oraz VBB podejmują inicjatywę w interesie silnej i wydajnej kolei.

Z perspektywy krajów związkowych Berlin i Brandenburgia, a także VBB, obecny stan infrastruktury linii Berlin – Kostrzyn nad Odrą (RB26, dawniej „Ostbahn” – „Kolej Wschodnia”), która nie została jeszcze zelektryfikowana i nadal jest jednotorowa na niektórych odcinkach, nie jest wystarczający, aby spełnić przyszłe wymagania dotyczące zrównoważonych usług transportowych opartych na potrzebach. W szczególności utworzenie zakładu Tesla w Grünheide pod Berlinem i planowana ekspansja lokalnego kolejowego transportu pasażerskiego doprowadzą w przyszłości do poważnych zatorów na linii Berlin – Frankfurt nad Odrą. Jako część transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), trasa Berlin – Kostrzyn nad Odrą może wnieść znaczący wkład jako alternatywna trasa dla transgranicznego transportu towarowego i dalekobieżnego transportu pasażerskiego z/do Polski.

Po stronie polskiej znaczenie trasy z Frankfurtu nad Odrą przez Poznań do Warszawy również wzrasta ze względu na już zauważalne obciążenie tej trasy. Do tej pory jednak strona niemiecka nie była w stanie znaleźć funduszy na trwałą rozbudowę trasy. Rozbudowa była już kilkakrotnie zgłaszana do federalnych programów infrastrukturalnych, ale rząd federalny nie planuje jeszcze finansowania za pośrednictwem Federalnego Planu Infrastruktury Transportowej (BVWP) lub projektów transportu towarowego. Aby uniknąć dalszych opóźnień w realizacji działania i dać rządowi federalnemu przewagę w planowaniu, stopniowa rozbudowa aż do całkowitej rozbudowy ma być teraz analizowana na podstawie opinii ekspertów. W wyniku przetargu publicznego VBB zleciło zewnętrznemu biuru projektowemu opracowanie etapowej koncepcji rozbudowy linii Berlin – Kostrzyn nad Odrą.”

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej VBB (w języku niemieckim).