La Vision Commune d’Avenir 2030 en français / Common Future Vision 2030 in English

La Vision Commune d’Avenir pour l’espace de liaisons germano-polonais – Horizon 2030 – est disponible en téléchargement en français et en anglais sur www.kooperation-ohne-grenzen.de. L’abrégé et le document complet on trouve dans les sections «Vision d’Avenir» et «Téléchargements» des deux versions linguistiques du portail web polono-allemand de planification spatiale.

The Common Future Vision for the German-Polish Interaction Area – Horizon 2030 – is available for download in English and French on www.kooperation-ohne-grenzen.de. Both the summary and the full document can be found in the sections „Future Vision” and „Downloads” of both language versions of the German-Polish Spatial Planning web portal.


Komunikat Komisji Europejskiej: „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE“

W dn. 20.09.2017 Komisja Europejska opublikowała komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady p.t. „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE”. Dokument przedstawia przeszkody rozwoju oraz sposoby na ich pokonanie.

Komunikat Komisji jest dostępny w języku angielskim na stronach dyrekcji generalnej ds. polityki regionalnej:

Boosting growth and cohesion in EU border regions

Informacje dot. perspektywy koordynacji transgranicznej są dostępne w języku polskim.


Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań potwierdzona

Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej na swoim posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2016 r. w Berlinie potwierdził „Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizję 2030” (WKP 2030).

WKP 2030 to uzgodnione przez obie strony rekomendacje dotyczące planowania przestrzennego dla właściwych organów, instytucji i decydentów w obu państwach.

Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej wspiera realizację zawartych w WKP 2030 celów. Ona wymaga różnych procesów, również w obrębie społeczeństwa obywatelskiego, przebiegających na różnych płaszczyznach i prowadzonych przez wiele osób i instytucji.

Badania i analizy oraz ich ukierunkowane pogłębianie mają być kontynuowane po obu stronach, a także wspólne inicjatywy sformułowane w zakresie rozwoju przestrzennego ważne dla obu partnerów.

Całość treści WKP 2030 znajdą Państwo tutaj:

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030


Broszura „Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland” („Zasady nadrzędne i strategie działania w zakresie rozwoju przestrzennego w Niemczech 2016”) do dyspozycji w sieci

Konferencja ministrów d.s. porządku przestrzennego (MKRO) w dniu 9 marca 2016 r. zatwierdziła dokument „Zasady nadrzędne i strategie działania w zakresie rozwoju przestrzennego w Niemczech 2016”.

Wydaną przez ministerstwo BMVI z tej okazji broszurę można pobrać na naszej stronie:

Więcej:

Zasady nadrzędne i strategie działania w zakresie rozwoju przestrzennego w Niemczech 2016


Pierwsza wizyta nowego Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Poczdamie

Zainteresowanie Rzeczypospolitej Polskiej i kraju związkowego Brandenburgia rozwojem stosunków dwustronnych jest ogromne. Potwierdzili to nowy Ambasador RP w Niemczech, prof. ord. dr hab. Andrzej Przyłębski, i Premier Brandenburgii, dr Dietmar Woidke, z okazji pierwszej wizyty nowego Ambasadora dn. 27 września 2016 r. w poczdamskiej kancelarii stanu.

Więcej:

Großes Interesse am Ausbau der Beziehungen: Neuer polnischer Botschafter zum Antrittsbesuch in Brandenburg.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie: Ambasador


Zaproszenie do włączenia się w dyskusję nad Koncepcją Przyszłości

W lutym 2016 r. przedstawiliśmy Państwu wstępne ramy Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 oraz pierwsze materiały robocze (mapy tematyczne dotyczące potencjałów i możliwości rozwoju). Teraz przedstawiamy Państwu kolejny etap prac z zachętą do ustosunkowania się do wizji Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 i zaproponowanych wytycznych dalszego rozwoju. Proszę pozwolić zadziałać wyobraźni i przesłać nam Państwa pomysły odnoszące się do wizji tego obszaru w roku 2030!

Pierwsze projekty Programu Współpracy INTERREG VA Polska-Saksonia zatwierdzone

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG VA Polska-Saksonia w dn. 5-6 lipca 2016 r. w Parku Księcia Pücklera w Mużakowie (Bad Muskau) zostały zatwierdzone projekty z zakresów „wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe”, „mobilność regionalna” oraz „edukacja transgraniczna”.

Łączna wartość dofinansowania dla zatwierdzonych projektów wyniosła 21,6 mln EUR.

Więcej:

Zestawienie projektów zatwierdzonych do dofinansowania podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w dn. 5-6 lipca 2016 r. w Mużakowie.

Zusammenstellung der Projekte, die während der Sitzung am 5. und 6. Juli 2016 in Bad Muskau durch den Begleitausschuss bestätigt wurden.


Polsko-Niemiecki Portal Gospodarki Przestrzennej urochomiony

Tuż przed jubileuszem 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r. Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej 1 czerwca 2016 r. prezentował swój wspólny Portal Gospodarki Przestrzennej opinii publicznej.

Portal jest dostępny w internecie w obu językach pod adresami:

www.kooperation-ohne-grenzen.de oraz www.kooperacja-bez-granic.pl.

Więcej:

Informacje ministerstwa BMVI [DE]

Informacje instytutu BBSR [DE]