Wszedł w życie Plan rozwoju krajów związkowych dotyczący regionu stołecznego Berlin-Brandenburgia (LEP HR)

Plan rozwoju krajów związkowych dotyczący regionu stołecznego Berlin-Brandenburgia (LEP HR) wszedł w życie 1 lipca 2019 r. Jako plan ponadlokalny i podsumowujący,  LEP HR konkretyzuje zasady planowania przestrzennego Programu rozwoju krajów związkowych 2007 (LEPro 2007), który wszedł w życie 1 lutego 2008 r. i wyznacza ramy dla przyszłego rozwoju przestrzennego w regionie stołecznym Berlin-Brandenburgia.

Więcej informacji:
Komunikat prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Planowania Przestrzennego (MIL, po niemiecku) 
Szczegółowe informacje na stronach Wspólnego Departamentu Planowania Przestrzennego (GL, po niemiecku)


Survey on Cross-Border Data Sources

Futurium, platforma do dyskusji na temat polityki UE, zaprasza do składania przykładów źródeł transgranicznego gromadzenia danych w portalu EU Survey. 

Tu znajdą Państwo zaproszenie w oryginalnym języku angielskim:

„Help us mapping existing cross-border data sources – Participate in the survey!

Are you aware of any observatory or study that focuses on cross-border data?

In that case we invite you to participate in this survey so we can enlarge the known databases. Fostering our knowledge of what is currently in place is important to enhance the visibility and it is essential to the improvement of more targeted cross-border policy-making and initiatives!”


Uroczystość wręczenia nagród w Berlinie

W środę 5 czerwca 2019 r. w Instytucie Polskim w Berlinie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań.

Sekretarze stanu Artur Soboń (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, MIiR) oraz dr Markus Kerber (Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny, BMI) wręczyli nagrody pięciu zwycięskim projektom. Przed ponad 90 uczestnikami sekretarze stanu podkreślili znaczenie inicjatyw lokalnych i regionalnych dla dalszej integracji polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Dzięki Wspólnej Koncepcji Przyszłości region ten posiada strategiczną podstawę współpracy w zakresie rozwoju przestrzennego, która mogłaby posłużyć za wzór dla innych regionów przygranicznych.

Ponadto dwa projekty z zakresu wczesnej nauki języka sąsiada zostały wyróżnione nagrodą honorową. Szczególne wyróżnenie przyznano dwóm projektom, które stanowią znakomite przykłady konsolidacji współpracy transgranicznej.

Ceremonię wręczenia nagród poprzedziła wymiana pomysłów pomiędzy przedstawicielami projektów, w której sformułowali oni swoje idee na dalszy rozwój swoich projektów i swój wkład w rozwój polsko-niemieckiego obszaru powiązań.

Zwycięskie projekty Konkursu znajdą Państwo w rubryce „Wyniki konkursu”.

Fotografia: Matthias Lindner


Konferencja „Przyszłość transgranicznego transportu kolejowego w Europie na przykładzie trasy Berlin – Szczecin” odbędzie się dnia 01.04.2019 r. w Brukseli

Transgraniczne połączenia kolejowe są dla integracji europejskiej priorytetową kwestią. Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Kraju Związkowego Brandenburgia chce na przykładzie połączenia Berlin – Uckermark – Szczecin wyjaśnić, w jaki sposób regiony mogą wspierać ten cel i wzmacniać własny rozwój.

Zaproszenie

Strona internetowa 


Lista 35 zgłoszonych projektów i wyniki konkursu są dostępne

Lista 35 projektów, zgłoszonych w ramach „Konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości”, jest dostępna w niniejszym Portalu. 
Przedstawimy na tej liście każdy projekt z ilustracją, swoim głównym przesłaniem oraz ze streszczeniem w formacie PDF.

Prosimy o uwagę, że kolejność i numeracja projektów na tej liście nie stanowią żadnej oceny.

Zwycięskie projekty Konkursu znajdą Państwo w rubryce „Wyniki konkursu”.


Wspólne planowanie przestrzenne Berlina i Brandenburgii – zrozumiale objaśnione

Na stronie głównej Wspólnego Wydziału Planowania Krajowego są od niedawna objaśnione Wspólne Planowanie Przestrzenne Regionu Stołecznego Berlin-Brandenburgia oraz będący w trakcie opracowania „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Regionu Stołecznego” (tekst, filmy wideo, niewielka broszura do pobrania w języku niemieckim).


Ogłoszono nowy nabór wniosków w ramach inicjatywy „B-SOLUTIONS“

Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG) w imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO) kieruje inicjatywą pilotażową B-SOLUTIONS, projektem promującym europejską współpracę transgraniczną.

W ramach inicjatywy ogłoszono drugi nabór wniosków. Zarządzany będzie przez SERG i pozostanie otwarty do 15 marca 2019 r.

Informacje dotyczące zakresu tematycznego, kwalifikowalności, formularza wniosku, procesu selekcji i pomocy itp. są dostępne na oficjalnej stronie internetowej B-SOLUTIONS.


Minął termin składania aplikacji w Konkursie na projekty flagowe

W nocy z 4 na 5 grudnia 2018 r. skończyła się faza składania aplikacji w ramach Konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości. Do biura konkursowego dotarło 35 aplikacji. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie! Aplikacje zostaną zanalizowane i zaprezentowane członkom komisji konkursowej na ich posiedzeniu w lutym 2019 roku. O dalszym toku konkursu poinforumjemy tutaj, na stronach Polsko-Niemieckiego Portalu Gospodarki Przestrzennej.


Warsztaty nt. możliwości wdrożenia Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań w dn. 29 października 2018 r. w Seebad Heringsdorf

W ramach cyklu konferencji nt. implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości polsko-niemieckiego obszaru powiązań w dniu 29 października 2018 r. odbyły się warsztaty w Seebad Heringsdorf, w których uczestniczyło ponad 20 przedstawicieli gmin, powiatów, operatorów komunikacji publicznej oraz podmiotów turystycznych, udział wzięli również dwaj przedstawiciele miasta Świnoujście. Celem warsztatów była dyskusja na temat możliwości realizacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości oraz dalsza popularyzacja trwającego jeszcze go 04.12.2018 r. konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji.

Patrick Dahlemann, parlamentarny sekretarz stanu ds. Pomorza Przedniego, omówił w swoim wprowadzeniu szanse i możliwości wynikające dla rozwoju regionalnego z intensyfikacji współpracy między Pomorzem Przednim a Województwem Zachodniopomorskim, a w szczególności między samorządami gminnymi wyspo Uznam i Wolin. Wspólna Koncepcja Przyszłości polsko-niemieckiego obszaru powiązań oraz Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina stanowią dwa ponadregionalne dokumenty strategiczne, które mogą służyć jako podstawa wspólnych projektów implementacyjnych. Ponadto można nawiązać do doświadczeń zebranych w ramach realizacji opracowanej przed 20 laty Koncepcji strukturalnej zrównoważonego rozwoju wysp Uznam-Wolin.

W dyskusji uwidoczniło się, że wiele tematów dyskutowanych już w ramach prac nad Koncepcją strukturalną Uznam-Wolin pozostaje niezmiennie aktualna. Jednocześnie mamy do czynienia z dynamicznymi procesami zmian po obu stronach granicy, a budowa tunelu pod Świną zmieni znacząco sytuację komunikacyjną zarówno w polskiej jak i niemieckiej części regionu.

W wyniku warsztatów stwierdzono, że utrwalenie współpracy między polskimi i niemieckimi gminami na wyspach Uznam i Wolin mogłoby pomóc lepiej radzić sobie z istniejącymi wyzwaniami ale również z praktycznymi zagadnieniami codziennego funkcjonowania. Zapoczątkowany warsztatami dialog w tym zakresie powinien być kontynuowany w najbliższych miesiącach.

Program spotkania znajdą Państwo tutaj.


INTERREG V A Polska-Saksonia: nowy nabór

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG PL-SN 2014-2020 z/s we Wrocławiu 1 października 2018 r. rozpoczął nabór dla projektów regularnych w ramach I osi – „Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe”. Środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego przeznaczone do dyspozycji wnioskodawców tego naboru to kwota 6,3 mln EUR.

Wnioski można składać do 30 listopada 2018 r. do godz. 16:15.

Szczegółowe warunki naboru oraz pomocne dokumenty i link do generatora wniosków dostępne są na stronie internetowej programu: www.plsn.eu, w zakładce „Ogłoszenia o naborze”.


Polsko-niemiecka konferencja i otwarcie konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości w dniu 4 października 2018 r. w Berlinie

Celem przybliżenia Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań (WKP 2030) instytucjom i organizacjom z regionów wzdłuż Odry i Nysy Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP (MIiR) oraz Wspólny Departament Planowania Przestrzennego Krajów Berlin i Brandenburgia organizowały w dniu 4 października 2018 r. w Berlinie całodzienną polsko-niemiecką konferencję.

Przed południem przedstawiciele ze szczebla europejskiego i krajowego oraz z województw i landów omówili podstawowe elementy wizji oraz tematyczne kierunki rozwoju zawarte w Koncepcji.

Część popołudniowa poświęcona była Konkursowi MORO na projekty flagowe służące implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości. Konkurs podczas konferencji został oficjalnie ogłoszony i otwarty przez współprzewodniczących Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej.

Konkurs skierowany jest do projektów, które w wyróżniający się sposób przyczyniają się do konkretyzacji oraz implementacji tej wspólnej wizji przyszłego rozwoju obszarów po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. Zgłaszanie projektów będzie otwarte do 4 grudnia 2018 r. Konkurs zostanie uroczyście podsumowany w ramach polsko-niemieckiej konferencji nt. gospodarki przestrzennej, która odbędzie sie wiosną 2019 roku w Berlinie.

Sprawozdania z konferencji zostały opublikowane przez organizatorów:

Arkusz projektu do składania projektów konkursowych, ogłoszenie konkursu jak i dodatkowe informacje oraz dane kontaktowe znajdą Państwo w rubryce „Konkurs na projekty flagowe”.

Arkusz projektu do składania projektów konkursowych do pobrania w formacie DOCX

(kliknij prawym klawiszem myszki & zapisz element docelowy jako)

Ogłoszenie konkursu na projekty flagowe do pobrania w formacie PDF

(kliknij prawym klawiszem myszki & zapisz element docelowy jako)


Projekt „Miasto na próbę – mieszkać i pracować w Görlitz“ już jest dostępny w internecie 

Interdyscyplinarne Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast (IZS) Görlitz wraz ze swoimi partnerami projektu z miasta Görlitz zaprosił na konferencję prasową w IZS w dniu 19 września 2018 r.

Na niej zaprezentowany został wspólny projekt „Miasto na próbę – mieszkać i pracować w Görlitz”, który umożliwi zainteresowanym osobom wypróbowanie życia i pracy w mieście nad Nysą Łużycką od stycznia 2019 roku.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na jego stronie internetowej:

http://stadt-auf-probe.ioer.eu/pl/


Wyniki konkursu filmowego „Rozwój współpracy polsko-niemieckiej w rejonie Odry i Morza Bałtyckiego”

Dzień Współpracy Europejskiej jest świętem programów transgranicznych i transnarodowych w całej Europie. W ramach obchodów EC-Day 2018, Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska zorganizował konkurs filmowy.

Komisja polsko-niemiecka wybrała 3 najlepsze filmy prezentujące rezultaty Programu Interreg oraz dodatkowo wyróżniło nagrodą specjalną jeden film. Filmy są dostępne na stronie internetowej Wspólnego Sekretariatu:

https://interreg5a.info/pl/2014-03-26-14-57-41/wiadomosci/276-ec-day-2018-wyniki-konkursu-filmowego-rozwoj-wspolpracy-polsko-niemieckiej-w-rejonie-odry-i-morza-baltyckiego.html


Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa pryjęła Wspólną Koncepcję Przyszłości 2030 dla polsko – niemieckiego obszaru powiązań (WKP 2030) 

Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej na swoim XXVIII posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2018 w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie) przyjęła „Wspólną Koncepcję Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań” (WKP 2030).

W protokole z posiedzenia informuje o tym punkt 12:

„Komisja przyjęła z zadowoleniem trwającą współpracę w dziedzinie planowania przestrzennego i rozwoju, której kamieniem milowym jest dokument ‚Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dla polsko – niemieckiego obszaru powiązań’ opracowany i przyjęty przez Komitet Gospodarki Przestrzennej w grudniu 2016 r. Komisja doceniła wkład wszystkich instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzenne w województwach, krajach związkowych oraz na poziomie narodowym w formułowanie i uzgadnianie treści Koncepcji Przyszłości.
Komisja podkreśliła, że Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 pokazuje potencjał i możliwości rozwoju – nie zawiera formalnych ustaleń planistycznych. Należy ją jednak rozumieć, jako uzgodnione przez obie strony rekomendacje zagospodarowania przestrzennego. Komisja zaapelowała o wykorzystanie wiedzy, wyników i doświadczeń uzyskanych w czasie formułowania i uzgadniania ‚Wspólnej Koncepcji Przyszłości’ przy opracowywaniu dokumentów planowania zagospodarowania przestrzennego na wszystkich poziomach zarządzania.
Komisja potwierdziła, że systematyczna współpraca w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju przyczynia się do skutecznej koordynacji rozwoju wspólnego obszaru powiązań, w szczególności do wzmocnienia konkurencyjności, spójności i zmniejszenia różnic między regionami.
Komisja wyraziła ponadto zadowolenie z faktu, że prace nad wdrożeniem Koncepcji rozpoczęte w 2017 roku, są kontynuowane.”

Protokół z XXVIII posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy
Regionalnej i Przygranicznej, źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)

Komunikat Wspólnego Departamentu Planowania Krajowego Berlin-Brandenburgia (po niemiecku)


Institute of International Sociology of Gorizia (ISIG) opublikował „Toolkit for practitioners in cross-border cooperation” 

Zestaw narzędzi dla praktyków w zakresie współpracy transgranicznej opublikowany został przez Instytut Socjologii Międzynarodowej w Gorizii. Oto opis angielskojęzycznego podręcznika na stronie Instytutu:

„The Toolkit is intended as an easy-to-use companion for both CBC actors (i.e. competent regional and local authorities) and CBC trainers, targeting CBC practitioners within border areas. The Toolkit was developed within the Leadership Academy Programme (LAP) as a specific training tool, providing trainers and trainees with knowledge, case-studies and exercises focusing on CBC. The Leadership Academy Programme (LAP) is a learning and action course targeting senior officials and elected representatives of public organisation.”

http://isig.it/en/toolkit-for-practitioners-in-cross-border-cooperation/


Nowa publikacja Akademii Badań Przestrzennych i Planowania Krajowego (ARL):
Transgraniczny rozwój przestrzenny Bawarii.
Dynamika we współpracy – potencjał usieciowania.

Publikacja dotyczy transgranicznego wymiaru zagospodarowania przestrzennego w Bawarii.
W ramach Bawarskiej Krajowej Grupy Roboczej ARL w 2015 r. utworzono grupę roboczą ds. Transgranicznego rozwoju przestrzennego Bawarii.

Celem tej grupy roboczej, a więc i niniejszej publikacji, jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

  • W jaki sposób obecny rozwój zmienia instytucjonalną i instytucjonalną strukturę rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego?
  • Jakie znaczenie mają granice jako element przestrzenny w kontekście dynamicznego rozwoju?
  • Jakie szanse i wyzwania sprawiają nowe instrumenty i trendy w praktyce planowania i rozwoju regionalnego?

Publikację można zamówić lub pobrać ze sklepu internetowego ARL:

https://shop.arl-net.de/grenzueberschreitende-raumentwicklung-bayerns.html


Transgraniczna Nagroda SERG „Sail of Papenburg“ 2018 r.

Transgraniczna Nagroda Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG) „Sail of Papenburg”, ufundowana przez Region Ems Dollart w 2002 roku, zostanie przyznana również w 2018 roku.

Tematem tegorocznej nagrody jest

„Edukacja i zatrudnienie w regionach przygranicznych”

Formularz wniosku i warunki przyznania nagrody oraz dodatkowe informacje na temat „Sail of Papenburg” 2018 r. można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych.

Zgłoszenia są możliwe w języku angielskim najpóźniej do 15 lipca 2018 r.


Konferencja regionalna nt. Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań w Pasewalku w dn. 4 lipca 2018 r.

Ciąg dalszy konferencji regionalnych nt. WKP 2030 na początku lipca na Pomorzu Przednim: Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Kraju Związkowego Meklemburgia–Pomorze Przednie zaprasza wraz z Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny oraz Parlamentarnym Sekretarzem Stanu ds. Pomorza Przedniego, Patrickiem Dahlemannem, na konferencję regionalną w popołudnie dn. 4 lipca w Pasewalku.

W ramach spotkania Koncepcja zostanie przedstawiona. Możliwości wspólnych działań w ramach jej implementacji zostaną umówione, jak i możliwe projekty i przedsięwzięcia do Konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030, który zostanie ogłoszony w październiku 2018 r.

Program konferencji znajdą Państwo tutaj (po niemiecku).

W razie zainteresowania konferencją prosimy o bezpośredny kontakt.


Konferencje regionalne nt. Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań

Od maja do września 2018 r. Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) zaprasza we współpracy z krajami Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz Saksonia na cykl konferencji regionalnych, podczas których lokalne i regionalne organizacje i instytucje z tych krajów uzyskają informacje na temat Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 (WKP 2030).

Przedmiotem wydarzeń będzie nie tylko prezentacja Koncepcji i omówienie możliwości wspólnych działań w ramach jej implementacji, ale również możliwe projekty i przedsięwzięcia do Konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030, który zostanie ogłoszony w październiku 2018 r.

Cykl zostanie zapoczątkowany konferencjami regionalnymi w Cottbus w dniu 24 maja 2018 r. oraz w Eberswalde w dniu 25 maja 2018 r., które skierowane są do podmiotów z Brandenburgii. Oba wydarzenia zostaną przeprowadzone we współpracy ze Wspólnym Departamentem Planowania Przestrzennego Krajów Berlin i Brandenburgia.

Program spotkań znajdą Państwo tutaj (po niemiecku).


Źródło: BMVI

Obserwacja przestrzeni w Niemczech i regionach przygranicznych – struktury przestrzenne i powiązania

 

Pod tytułem „Obserwacja przestrzeni w Niemczech i regionach przygranicznych – struktury przestrzenne i powiązania” już od grudnia 2017 r. w serii wydawniczej „MORO Praxis” dostępny jest raport modelowych projektów zagospodarowania przestrzennego na temat obserwacji przestrzeni w Niemczech i regionach przygranicznych.

Około dwa lata temu projekt zaczął badać podstawowe problemy i wymogi dotyczące ogólnokrajowego transgranicznego raportowania o rozwoju przestrzeni, wykorzystując regionalne doświadczenia i istniejącą wiedzę fachową, aby uzupełnić perspektywę systemu informacyjnego BBSR.

Raport pokazuje, jakie informacje przestrzenne są obecnie dostępne do analizy transgranicznej. Przeanalizowano również nowe sposoby graficznego przetwarzania tych informacji w sposób który pozwala na rozpoznanie struktur i rozwoju Niemiec jako całość jak i niemieckich regionów i miast w porównywaniu oraz w kontekście krajów sąsiadujących i ich regionów.

Dostępna jest pełna wersja raportu po niemiecku oraz krótka wersja nie tylko w języku niemieckim, lecz także w językach wszystkich sąsiednich krajów, m.in. w języku polskim.

Krótką wersję raportu oraz dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej BBSR.


OECD Rural Policy Reviews: Poland 2018

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zeszycie Poland 2018 z cyklu Rural Policy Reviews opublikowała swoje ustalenia dotyczące polityk które mają wpływ na rozwój obszarów wiejskich w Polsce.

Dokument można czytać online w OECDiLibrary.


Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności

Komisja Europejska planuje w 2018 roku przedstawienie planowania budżetu na okres po 2020 r. i składanie propozycji dotyczących przyszłych programów finansowych. Ankieta wśród zainteresowanych podmiotów ma pomóc określić, gdzie i w jaki sposób środki z budżetu UE można skutecznie wykorzystać.

Przyszłe programy finansowe powinny koncentrować się na obszarach, w których UE może zrobić więcej niż poszczególne kraje i zapewnić, że rezultaty zostaną naprawdę osiągnięcie. Wymaga to oceny zarówno tych działań, które dobrze się sprawdzały w przeszłości, jak i tych, które można usprawnić w przyszłości. Konsultacje są skierowane do wszystkich obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności, w tym do beneficjentów, władz publicznych, organizacji akademickich, rządowych i pozarządowych lub firm.

Udział w konsultacjach możliwy jest do 8 marca 2018 r.

Konsultację i dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej InfoRegio względnie bezpośrednio w rubryce „Konsultacje” na stronie Komisji Europejskiej.

Źródło: INTERREG B


„B-solutions” – ogłoszono nabór wniosków

Dsiecięciopunktowy plan działania, określony w komunikacie Komisji „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE”, stanowi ważny krok naprzód: Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG) pod nadzorem DG REGIO przygotowało i uruchomiło nabór wniosków o dofinansowanie aż do 20 działań pilotażowych, mających na celu rozwiązanie konkretnych przeszkód granicznych o charakterze administracyjnym i / lub prawnym.

Nabór będzie zarządzany przez SERG i pozostanie otwarty do 30 kwietnia 2018 r.

Do dyspozycji stoją środki w wysokości 400 000 EUR.

Informacje dotyczące zakresu tematycznego, kwalifikowalności, formularza wniosku, procesu selekcji i pomocy itp. są dostępne na oficjalnej stronie internetowej b-solutions.

Źródło: Border Focal Point


Platforma internetowa „Boosting EU border regions” jest już dostępna

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej poinformowała dn. 16 stycznia 2018  r. o uruchomieniu nowej platformy internetowej „Boosting EU Border Regions”.

Ta ogólnounijna internetowa sieć profesjonalistów jest częścią 10 środków zaproponowanych w komunikacie Komisji „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE”.

Aby wspierać proponowane działania i zapewnić dzielenie się dobrymi praktykami, profesjonalna sieć internetowa zapewnia ekspertom i zainteresowanym stronom forum do dyskusji i przedstawiania konkretnych problemów i doświadczeń regionów przygranicznych oraz prezentowania potencjalnych rozwiązań.

Platforma obejmuje dziewięć sekcji: projekty pilotażowe, zdrowie, wielojęzyczność, dowody i dane, usługi informacyjne, zatrudnienie, e-administracja, transport, sprawy instytucjonalne.

Ponieważ każda z tych sekcji zależna jest od przyczynków zainteresowanych podmiotów, Komisja zachęca wszystkich zainteresowanych aktorów do przyłączenia się do sieci.


Strona internetowa Wspólnego Departamentu Planowania Krajowego Berlin-Brandenburgia teraz również po polsku

Strona internetowa Wspólnego Departamentu Planowania Krajowego landów Berlina i Brandenburgii jest teraz dostępna również w języku polskim:

https://gl.berlin-brandenburg.de/pl/


10 lat po wprowadzeniu EUWT: pierwsza interdyscyplinarna książka o EUWT została opublikowana!

Der Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit
Instrument der grenzübergreifenden Zusammenarbeit nationaler öffentlicher Einrichtungen in der Europäischen Union
Marcin Krzymuski | Philipp Kubicki | Peter Ulrich [wyd.]

Antologia bada Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) jako nowy unijny instrument współpracy transgranicznej instytucji publicznych z perspektywy prawnej, politycznej, gospodarczej i praktycznej.

Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu niniejszą książkę można uznać za pierwszy podręcznik EUWT, który ma na celu wyeliminowanie wielu barier prawnych i politycznych.

Publikacja skierowana jest do środowisk akademickich, praktyków i przedstawicieli instytucji publicznych i instytucji UE. Chce przyczynić się do lepszego zrozumienia EUWT i do demistyfikacji wciąż młodego unijnego instrumentu prawnego.

Der Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit –
Instrument der grenzübergreifenden Zusammenarbeit nationaler öffentlicher Einrichtungen in der Europäischen Union
(Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej –
Instrument współpracy transgranicznej krajowych instytucji publicznych w Unii Europejskiej)

Wyd. przez dra Marcina Krzymuskiego, Philippa Kubickiego i Petra Ulricha
2017, 544 p., okładka twarda, 99,- €
ISBN 978-3-8487-3391-0
eISBN 978-3-8452-7706-6
http://nomos-shop.de/28013


Europejskie Centrum Badań nad Przestrzeniami Granicznymi powstaje w Wielkim Regionie

W Wielkim Regionie (Großregion / Grande Région), na obszarze powiązań Niemiec, Francji, Belgii i Luksemburga, Europejskie Centrum Badań nad Przestrzeniami Granicznymi rozpocznie swoją pracę od 1 stycznia 2018 r. W nim współpracują uniwersytety sieci „Uniwersytet Wielkiego Regionu – UniGR”. Przedmiotem interdyscyplinarnych badań Centrum są „Border Studies” („badania nad granicami”), badania dotyczące znaczenia i wpływu granic na gospodarkę, politykę, kwestie społeczne i kulturę. Projekt jest planowany na okres trzech lat i dostanie wsparcia z funduszy Unii Europejskiej.

Doniesienie na temat Europejskiego Centrum Badań nad Przestrzeniami Granicznymi wyjaśnia szczegółowo jego funkcję:

„Życie codzienne w Wielkim Regionie Saary, Lotaryngii, Luksemburga, Walonii i Nadrenii-Palatynatu charakteryzują granice: dla osób przekraczających ich w drodze do pracy są łatwe do pokonania, dla administracji i przedsiębiorstw natomiast często się jeszcze okazują barierami. Planowane Centrum Badań nad Przestrzeniami Granicznymi prowadzi badania nad realiami życia na obszarach przygranicznych i swoją ekspertyzą pomoże podmiotom regionalnym w procesach decyzyjnych.

W tym celu trzyletni program prac zostanie wdrożony od 1 stycznia 2018 r., Który będzie ściśle łączyć naukowców z partnerskich uniwersytetów, zapewniać optymalne warunki badawcze, promować dialog między nauką a polityką i przynosić korzyści także uczniom uczelni partnerskich.

Planowane jest na przykład opracowanie trójjęzycznego słownika terminów kluczowych z dziedziny „Border Studies” oraz powiązanie ważnych dokumentów z zakresu badań nad granicami w internetowej bazie danych w trzech językach. Odbędą się również seminaria naukowe i publiczne dyskusje panelowe na temat „Granicy” i jej wyzwań. Dodatkowymi celami to uproszczenie nauczania transgranicznego i wielojęzycznego oraz opracowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ‚blended learning’. „

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Wielkiego Regionu.


La Vision Commune d’Avenir 2030 en français / Common Future Vision 2030 in English

La Vision Commune d’Avenir pour l’espace de liaisons germano-polonais – Horizon 2030 – est disponible en téléchargement en français et en anglais sur www.kooperation-ohne-grenzen.de. L’abrégé et le document complet on trouve dans les sections «Vision d’Avenir» et «Téléchargements» des deux versions linguistiques du portail web polono-allemand de planification spatiale.

The Common Future Vision for the German-Polish Interaction Area – Horizon 2030 – is available for download in English and French on www.kooperation-ohne-grenzen.de. Both the summary and the full document can be found in the sections „Future Vision” and „Downloads” of both language versions of the German-Polish Spatial Planning web portal.


Komunikat Komisji Europejskiej: „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE“

W dn. 20.09.2017 Komisja Europejska opublikowała komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady p.t. „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE”. Dokument przedstawia przeszkody rozwoju oraz sposoby na ich pokonanie.

Komunikat Komisji jest dostępny w języku angielskim na stronach dyrekcji generalnej ds. polityki regionalnej:

Boosting growth and cohesion in EU border regions

Informacje dot. perspektywy koordynacji transgranicznej są dostępne w języku polskim.


Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań potwierdzona

Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej na swoim posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2016 r. w Berlinie potwierdził „Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizję 2030” (WKP 2030).

WKP 2030 to uzgodnione przez obie strony rekomendacje dotyczące planowania przestrzennego dla właściwych organów, instytucji i decydentów w obu państwach.

Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej wspiera realizację zawartych w WKP 2030 celów. Ona wymaga różnych procesów, również w obrębie społeczeństwa obywatelskiego, przebiegających na różnych płaszczyznach i prowadzonych przez wiele osób i instytucji.

Badania i analizy oraz ich ukierunkowane pogłębianie mają być kontynuowane po obu stronach, a także wspólne inicjatywy sformułowane w zakresie rozwoju przestrzennego ważne dla obu partnerów.

Całość treści WKP 2030 znajdą Państwo tutaj:

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030


Broszura „Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland” („Zasady nadrzędne i strategie działania w zakresie rozwoju przestrzennego w Niemczech 2016”) do dyspozycji w sieci

Konferencja ministrów d.s. porządku przestrzennego (MKRO) w dniu 9 marca 2016 r. zatwierdziła dokument „Zasady nadrzędne i strategie działania w zakresie rozwoju przestrzennego w Niemczech 2016”.

Wydaną przez ministerstwo BMVI z tej okazji broszurę można pobrać na naszej stronie:

Więcej:

Zasady nadrzędne i strategie działania w zakresie rozwoju przestrzennego w Niemczech 2016


Pierwsza wizyta nowego Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Poczdamie

Zainteresowanie Rzeczypospolitej Polskiej i kraju związkowego Brandenburgia rozwojem stosunków dwustronnych jest ogromne. Potwierdzili to nowy Ambasador RP w Niemczech, prof. ord. dr hab. Andrzej Przyłębski, i Premier Brandenburgii, dr Dietmar Woidke, z okazji pierwszej wizyty nowego Ambasadora dn. 27 września 2016 r. w poczdamskiej kancelarii stanu.

Więcej:

Großes Interesse am Ausbau der Beziehungen: Neuer polnischer Botschafter zum Antrittsbesuch in Brandenburg.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie: Ambasador


Zaproszenie do włączenia się w dyskusję nad Koncepcją Przyszłości

W lutym 2016 r. przedstawiliśmy Państwu wstępne ramy Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 oraz pierwsze materiały robocze (mapy tematyczne dotyczące potencjałów i możliwości rozwoju). Teraz przedstawiamy Państwu kolejny etap prac z zachętą do ustosunkowania się do wizji Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 i zaproponowanych wytycznych dalszego rozwoju. Proszę pozwolić zadziałać wyobraźni i przesłać nam Państwa pomysły odnoszące się do wizji tego obszaru w roku 2030!

Pierwsze projekty Programu Współpracy INTERREG VA Polska-Saksonia zatwierdzone

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG VA Polska-Saksonia w dn. 5-6 lipca 2016 r. w Parku Księcia Pücklera w Mużakowie (Bad Muskau) zostały zatwierdzone projekty z zakresów „wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe”, „mobilność regionalna” oraz „edukacja transgraniczna”.

Łączna wartość dofinansowania dla zatwierdzonych projektów wyniosła 21,6 mln EUR.

Więcej:

Zestawienie projektów zatwierdzonych do dofinansowania podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w dn. 5-6 lipca 2016 r. w Mużakowie.

Zusammenstellung der Projekte, die während der Sitzung am 5. und 6. Juli 2016 in Bad Muskau durch den Begleitausschuss bestätigt wurden.


Polsko-Niemiecki Portal Gospodarki Przestrzennej urochomiony

Tuż przed jubileuszem 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r. Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej 1 czerwca 2016 r. prezentował swój wspólny Portal Gospodarki Przestrzennej opinii publicznej.

Portal jest dostępny w internecie w obu językach pod adresami:

www.kooperation-ohne-grenzen.de oraz www.kooperacja-bez-granic.pl.

Więcej:

Informacje ministerstwa BMVI [DE]

Informacje instytutu BBSR [DE]