Odpowiedzialne za gospodarkę przestrzenną i współpracę transgraniczną na szczeblu federacji jest Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI).

Rządy krajów związkowych natomiast są odpowiedzialne za formułowanie polityki przestrzennej na obszarze landów oraz współpracę transgraniczną w tym zakresie.

W innych zakresach odpowiedzialne za współpracę transgraniczną są Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii a przede wszystkim Ministerstwo Spraw Zagranicznych (zob. Placówki dyplomatyczne Niemiec w Polsce).

Koordynacja współpracy w dziedzinie gospodarki przestrzennej

 • Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
  (Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny)

   

  • Referat Europäische Raumentwicklungspolitik/Territorialer Zusammenhalt
   (Dział Europejska Polityka Przestrzenna/Spójność Terytorialna)

Członkowie Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej

Niemieckimi członkami Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej są przedstawiciele ministerstwa BMI oraz odpowiednich ministerstw krajów związkowych zajmujących się sprawami współpracy w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego.

Szczebel federalny

 • Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
  (Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny)

  • Referat Europäische Raumentwicklungspolitik/Territorialer Zusammenhalt
   (Dział Europejska Polityka Przestrzenna/Spójność Terytorialna)

Szczebel krajów związkowych

Wsparcie badawczo-rozwojowe Strony niemieckiej