Strona tytułowa broszury nt. administracji Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr / Spree-Neiße-Bober

Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr/Spree-Neiße-Bober z siedzibą w Gubinie/Guben opracował w ramach projektu DIALOG dwujęzyczną polsko-niemiecką broszurę informacyjną dla polsko-niemieckiego regionu przygranicznego na obszarze kraju związkowego Brandenburgia/Województwa Lubuskiego, która stanowi dobre aktualne uzupełnienie Polsko-niemieckiego podręcznika pojęć planistycznych (ARL Hanower, 2001).

Projekt administracyjny DIALOG, współfinansowany przez program UE INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020, służy w szczególności intensyfikacji wymiany między instytucjami i organizacjami po obu stronach Nysy. Służy on także uwrażliwieniu i przeszkoleniu Niemców i Polaków, którzy w praktyce zajmują się transgraniczną współpracą i różnymi tematami. Prócz wyjazdów studyjnych, kursów językowych i szkoleń opracowano praktyczne kompendium do codziennej pracy.

Mały, dwujęzyczny podręcznik zawiera wiele interesujących faktów, takich jak:

  • podział administracyjny w Polsce i w Niemczech oraz
  • struktura i praca organów bezpieczeństwa.

Ponadto zawiera on także podsumowanie najważniejszych adresów i numerów telefonów.

Dla wszystkich zainteresowanych podręcznik jest dostępny w wersji drukowanej w euroregionalnych biurach w Gubinie i Guben, a także jest do pobrania na euroregionalnej stronie internetowej pod następującym linkiem:
https://euroregion-snb.de/files/821/brosch-spree-bober-print-1.pdf

Pobieranie jest również możliwe bezpośrednio z Portalu Gospodarki Przestrzennej:

Broszura informacyjna – Podział administracyjny w Polsce i w Niemczech, struktura i praca organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w regionie przygranicznym