30 października 2019 r., Audytorium Maximum w Krajowym Zakładzie ds. Informacji i Technologii w Düsseldorfie

Konferencja projektu „Rynek pracy w regionach przygranicznych D-NL”

Centralny Urząd Statystyczny Królestwa Niderlandów (Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS), Krajowy Urząd Statystyczny Dolnej Saksonii (Landesamt für Statistik Niedersachsen, LSN) oraz Krajowy Zakład ds. Informacji i Technologii Nadrenii Północnej-Westfalii jako Urząd Statystyczny (Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt, IT.NRW) współpracują nad otwartym portalem danych z porównywalnymi danymi dotyczącymi transgranicznego rynku pracy. 
W dniu 30 października 2019 r. wyniki projektu zostaną przedstawione w godzinach 10.30-15.00 w Düsseldorfie.

Więcej informacji o projekcie: po niemiecku / po niderlandzku

Agenda


1 kwietnia 2019 r., Przedstawicielstwo Landu Brandenburgia przy UE, B-1000 Bruksela

Konferencja „Przyszłość transgranicznego transportu kolejowego w Europie na przykładzie trasy Berlin – Szczecin”

Transgraniczne połączenia kolejowe są dla integracji europejskiej priorytetową kwestią. Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Kraju Związkowego Brandenburgia chce na przykładzie połączenia Berlin – Uckermark – Szczecin wyjaśnić, w jaki sposób regiony mogą wspierać ten cel i wzmacniać własny rozwój.

Zaproszenie

Strona internetowa 


29 października 2018 r., dworzec Seebad Heringsdorf (w siedzibie UBB Usedomer Bäderbahn)

Warsztaty nt. możliwości wdrożenia Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań

Ciąg dalszy oraz zakończenie konferencji regionalnych nt. WKP 2030 na Pomorzu Przednim na końcu października:

Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Kraju Związkowego Meklemburgia–Pomorze Przednie wraz z Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny oraz Parlamentarnym Sekretarzem Stanu ds. Pomorza Przedniego, Patrickiem Dahlemannem, zaprosiło na warsztaty w popołudnie dn. 29 października w Heringsdorf.

Sprawozdanie ze spotkania znajdą Państwo w rubryce „Aktualności”.


4 października 2018 r., Berlin

Polsko-niemiecka konferencja ws. Wspólnej Koncepcji Przyszłości

Celem przybliżenia Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań (WKP 2030) instytucjom i organizacjom z regionów wzdłuż Odry i Nysy Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP (MIiR) oraz Wspólny Departament Planowania Przestrzennego Krajów Berlin i Brandenburgia organizowały w dniu 4 października 2018 r. w Berlinie całodzienną polsko-niemiecką konferencję.

Przed południem przedstawiciele ze szczebla europejskiego i krajowego oraz z województw i landów omówili podstawowe elementy wizji oraz tematyczne kierunki rozwoju zawarte w Koncepcji.

Część popołudniowa poświęcona była Konkursowi MORO na projekty flagowe służące implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości. Konkurs podczas konferencji został oficjalnie ogłoszony i otwarty przez współprzewodniczących Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej.

Konkurs skierowany jest do projektów, które w wyróżniający się sposób przyczyniają się do konkretyzacji oraz implementacji tej wspólnej wizji przyszłego rozwoju obszarów po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. Zgłaszanie projektów będzie otwarte do 4 grudnia 2018 r. Konkurs zostanie uroczyście podsumowany w ramach polsko-niemieckiej konferencji nt. gospodarki przestrzennej, która odbędzie sie wiosną 2019 roku w Berlinie.


4 października 2018 r., Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydarzenie roczne 2018 Programu Współpracy INTERREG BB-PL

Wydarzenie roczne Programu Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska odbędzie się w dniu 4 października 2018 r. w budynku Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, Park Naukowo–Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego (Antoniego Wysockiego 2, 66-002 Nowy Kisielin).

Rejestrację można dokonać do dnia 21.09.2018 na stronie programu pod linkiem http://interregva-bb-pl.eu/pl/wydarzenie-roczne/.


27 – 28 września 2018, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Sympozjum „Rozwój miast w Niemczech i w Polsce po 1945 r.”

W ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Przestrzennego kraju związkowego Brandenburgia organizuje sympozjum dotyczące tematyki rozwoju miast.
Szczególnym rozważaniom poddany zostanie okres ostatnich siedemdziesięciu lat, który zarówno w polskich, jak i w niemieckich miastach stanowił czas intensywnej odbudowy i strukturalnych przeobrażeń tkanki miejskiej.
W trzech forach tematycznych „Obraz miasta w kontekście transformacji urbanistycznej”, „Wyzwania dla infrastruktury mieszkaniowej” oraz „Witalne Śródmieście” zaprezentowane zostaną przykłady z miast zlokalizowanych po obu stronach Odry i Nysy.
Dwudniowe sympozjum dedykowane jest przede wszystkim specjalistom w dziedzinach: urbanistyka, architektura oraz historia miast, praktykującym w urzędach gmin i miast, a także organom decyzyjnym, pracownikom uczelni wyższych, niezależnym stowarzyszeniom oraz organizacjom pozarządowym z kraju związkowego Brandenburgia oraz z województw zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego.
Sympozjum poświęcone zostanie wymianie doświadczeń oraz przemyśleń pomiędzy uczestnikami.


26 września 2018 r., Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz

Wydarzenie roczne 2018 Programu Współpracy INTERREG PL-SN

Wydarzenie roczne Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia pod tytułem „Edukacja transgraniczna- inwestycja, która procentuje” odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. w Augustum-Annen- Gymnasium w Görlitz (Klosterplatz 20, 02826 Görlitz).

Rejestrację można dokonać do dnia 20.09.2018 na stronie programu pod linkiem https://pl.plsn.eu/wez-udzial-w-wydarzeniach.


19 września 2018 r., IZS Görlitz

Konferencja prasowa „Miasto na próbę – mieszkać i pracować w Görlitz“

Interdyscyplinarne Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast (IZS) Görlitz wraz ze swoimi partnerami projektu z miasta Görlitz zaprasza na konferencję prasową w IZS w dniu 19 września 2018 r. o godzinie 10:30.

Na niej zaprezentowany zostanie wspólny projekt „Miasto na próbę – mieszkać i pracować w Görlitz”, który umożliwi zainteresowanym osobom wypróbowanie życia i pracy w mieście nad Nysą Łużycką od stycznia 2019 roku.

Więcej informacji o konferencji prasowej można znaleźć na stronie idw – Informationsdienst Wissenschaft a o samym projekcie na stronie internetowej IZS.


4 lipca 2018 r., Pasewalk (Kulturforum Historisches U)

Konferencja regionalna nt. Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań na Pomorzu Przednim

Ciąg dalszy konferencji regionalnych nt. WKP 2030 na początku lipca na Pomorzu Przednim: Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Kraju Związkowego Meklemburgia–Pomorze Przednie wraz z Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny oraz Parlamentarnym Sekretarzem Stanu ds. Pomorza Przedniego, Patrickiem Dahlemannem, na konferencję regionalną w popołudnie dn. 4 lipca w Pasewalku.

W ramach spotkania Koncepcja zostanie przedstawiona a możliwości wspólnych działań w ramach jej implementacji umówione, ale również możliwe projekty i przedsięwzięcia do Konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030, który zostanie ogłoszony w październiku 2018 r.

Program konferencji znajdą Państwo tutaj (po niemiecku).

W razie zainteresowania konferencją prosimy o bezpośredny kontakt.


24 maja 2018 r., Chociebuż (Stadthaus) / 25 maja 2018 r., Eberswalde (Wald-Solar-Heim)

Konferencje regionalne nt. Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań

Od maja do września 2018 r. Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) zaprasza we współpracy z krajami Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz Saksonia na cykl konferencji regionalnych, podczas których lokalne i regionalne organizacje i instytucje z tych krajów uzyskają informacje na temat Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 (WKP 2030).

Przedmiotem wydarzeń będzie nie tylko prezentacja Koncepcji i omówienie możliwości wspólnych działań w ramach jej implementacji, ale również możliwe projekty i przedsięwzięcia do Konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030, który zostanie ogłoszony w październiku 2018 r.

Cykl zostanie zapoczątkowany konferencjami regionalnymi w Cottbus w dniu 24 maja 2018 r. oraz w Eberswalde w dniu 25 maja 2018 r., które skierowane są do podmiotów z Brandenburgii. Oba wydarzenia zostaną przeprowadzone we współpracy ze Wspólnym Departamentem Planowania Przestrzennego Krajów Berlin i Brandenburgia.

Program spotkań znajdą Państwo tutaj (po niemiecku).

W razie zainteresowania spotkaniami mogą Państwo nawiązywać z nami kontakt.


24/25 maja 2018 r., Frankfurt nad Odrą/Słubice

Collaborative Research in Horizon 2020. Promoting German-Polish Cooperation in EU Research Funding.

W dniach 24 i 25. maja 2018 r. w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się konferencja „Collaborative Research in Horizon 2020. Promoting German-Polish Cooperation in EU Research Funding”.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji (w języku angielskim):

https://www.forschung.europa-uni.de/en/node/14561

 


7 czerwca 2017 r., Gorzów Wlkp.

II Polsko-Niemieckie Forum Regionalne oraz IV Transgraniczna Konferencja Naukowa „Rozwój na peryferiach?”

W dniu 7 czerwca 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbędą się II Polsko-Niemieckie Forum Regionalne oraz IV Transgraniczna Konferencja Naukowa „Rozwój na peryferiach?”

Obszary tematyczne konferencji są następujące:

1. Rozwój w Europie zmian i kryzysów?
2. Gospodarka i społeczeństwo – wektory rozwoju
3. Kontynuacja i/lub zmiana – rozwój na peryferiach?
4. Dobre praktyki w realizacji projektów finansowanych ze środków UE
5. Uwarunkowania rozwoju na pograniczu polsko-niemieckim
6. Współpraca samorządów z Polski i Niemiec – analiza doświadczeń
7. Centrum a peryferie. Jaka polityka regionalna?
8. Województwo lubuskie – rozwój na peryferiach?

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji:

www.konferencja-rnp.ajp.edu.pl

 


23 – 26 marca 2017 r., Słubice / Frankfurt nad Odrą

Czwarty Kongres Polonoznawczy

W dniach 23-26 marca 2017 roku we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach odbędzie się czwarty Kongres Polonoznawczy, pod hasłem „Grenzen im Fluss”. Szczegóły, w tym aktualny program kongresu, znajda Państwo w języku niemieckim na stronie www.polenforschung.de.


MORO Logo

9 – 10 lutego 2017 r., Ernst-Reuter-Haus, Berlin

„Niemcy i regiony sąsiedne – drogi do monitoringu przestrzennego“
Konferencja fachowa w ramach Modelowych przedsięwzięć ładu przestrzennego

Siedem regionów przygranicznych obejmuje Modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego (MORO), w którym obecnie podstawy ciągłego i rozszerzonego – ze względu na obserwowany areał – monitoringu przestrzennego zostają opracowywane.

Głównym tematem odbywającej się w dn. 9 i 10 lutego 2017 r. w berlińskim Domu im. Ernsta Reutera (Ernst-Reuter-Haus) konferencji fachowej będzie dyskusja aktualnego stanu, rekomendacji oraz opcji przyszłego rozwoju transgranicznego monitoringu przestrzennego.

Konferencja zostanie przeprowadzona w języku niemieckim.

Więcej informacji na temat MORO znajdą Państwo na stronie internetowej instytutu BBSR.


MORO Logo

12-13 grudnia 2016 r., Przedstawicielstwo kraju związkowego Badenia-Wirtembergia przy rządzie federalnym, Berlin

„Współpraca transgraniczna na zewnętrznej granicy Niemiec –
Wyzwania, przeszkody i możliwości rozwoju „

W dniach 12 i 13 grudnia 2016 roku odbędzie się w Przedstawicielstwie kraju związkowego Badenia-Wirtembergia w Berlinie wydarzenie zamykające szereg trzech konferencji nt. współpracy transgranicznej z udziałem Niemiec, organizowanych przez Euro-Institut Kehl/Strasburg na zlecenie niemieckiego Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W ramach wydarzenia zostaną poddane dyskusji treści oraz wyniki i pierwsze wnioski płynące z tych konferencji.

Konferencja zostanie przeprowadzona w języku niemieckim.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie internetowej Euro-Institutu.


1 – 2 grudnia 2016 r., Berlin

XVII posiedzenie Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej

W dn. 1 i 2 grudnia 2016 r. w Berlinie odbędzie się XVII posiedzenie Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej.  Szczegóły programu udostępnimy na niniejszej stronie, jak tylko będą wiadome.  Można się spodziewać, że Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań będzie jednym z głównych tematów spotkania.


2 – 3 czerwca 2016 r., Poczdam

XXVII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej

Pod znakiem jubileuszu 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r. na zaproszenie premiera kraju związkowego Brandenburgia, Dietmara Woidkego, w dn. 2 i 3 czerwca 2016 r. w Poczdamie odbył się XXVII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.