Logo Frankfurt (Oder)-Słubice

15 czerwca 2021 r., Frankfurt nad Odrą

Forum „Transgraniczny, wspólny rozwój miejski i regionalny na polsko-niemieckim obszarze powiązań – wizje i projekty do roku 2030“

Miasta Frankfurt nad Odrą i Słubice zapraszają w ramach projektu MORO „Elementy kluczowe transgranicznego rozwoju miast w Europejskim Dwumieście Frankfurt nad Odrą – Słubice“ na forum. Chciałyby na nim wraz z innymi gminami polsko-niemieckiego pogranicza przedstawić swoje pomysły na rzecz zintegrowanego, wspólnego, transgranicznego rozwoju miejskiego i regionalnego na kolejne 10 lat a także przedyskutować je wraz z ekspertami z całego polsko-niemieckiego regionu przygranicznego, stojącymi przed podobnymi wyzwaniami w swoich dziedzinach.

Dyskusję poprzedzą prezentacje projektów z miast, które zostały wybrane w ramach modelowego projektu ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań”, tj. Kostrzyna nad Odrą & Seelow, Heringsdorfu & Świnoujścia, powiatów Görlitz & Zgorzelec oraz Dwumiasta Frankfurt nad Odrą & Słubice. Forum uwzględni również wyniki konferencji online w ramach MORO, która odbyła się 27 maja 2021 r.

Forum odbędzie się 
we wtorek, dn. 15 czerwca 2021 r.,
w godz. od 9:00 do 15:30
we Frankfurcie nad Odrą, Kleistforum, Platz der Einheit 1, sala konferencyjna 2

Informacje:

Zaproszenie i Program

Rejestracja:

do dnia 09.06.2021 r. na adres Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji: mail@frankfurt-slubice.eu
lub telefonicznie +49 (335) 606985-0

ESPON event logo

11 czerwca 2021 r., Internet

Okragły stół ESPON na temat „Regiony a zmiany strukturalne w swietle sprawiedliwej transformacji i strategii dekarbonizacji

Regiony przechodzące transformację w kierunku postwęglowej Europy stoją w obliczu bezprecedensowych zmian strukturalnych, które zostały spotęgowane szkodami spowodowanymi pandemią COVID-19 i spadkiem liczby ludności.
Zaplanowane warsztaty będą w szczególności dotyczyć polskich regionów górniczych i porównania z innymi regionami przechodzącymi transformację w Europie a ponadto będą się koncentrować na planach sprawiedliwej transformacji, które są wspólnym mianownikiem dla różnych polityk i doświadczeń.

Wydarzenie odbędzie się
w piątek, 11 czerwca 2021 r.,
w godz. od 09:20 do 13:00.

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Szczegóły:

INFORMACJA PRZED SPOTKANIEM

Rejestracja:

https://site.evenium.net/roundtable11-06/registration

Logo MOT

10/11 czerwca 2021 r., Internet

Konferencja online
„Transgraniczne połączenia kolejowe:
wspieranie spójności między regionami i ich obywatelami”

Dwudniowa konferencja z okazji Europejskiego Roku Kolei 2021 jest organizowana wspólnie przez MOT i EUWT Eurodistrikt PAMINA, przy wsparciu Europejskiego Komitetu Regionów.
Konferencja będzie prowadzona w języku francuskim, angielskim i niemieckim.

Pierwszy dzień będzie poświęcony wpływowi kryzysu Covid-19 na transgraniczny transport kolejowy.
Drugiego dnia dwa panele będą poświęcone tzw. Missing Links, czyli brakującym połączeniom kolejowym w Europie.

Więcej informacji:
http://www.espaces-transfrontaliers.org/en/conference-eyr-06-2021-en/
Zgłoszenie udziału:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CB-rail

Strona internetowa inicjatywy Komisji Europejskiej „Europejski Rok Kolei”:
The European Year of Rail 2021 has come to an end… 

Logo perspektywa tea time

6 maja i 3 czerwca 2021 r., Internet

RAA w Meklemburgii-Pomorzu Przednim zaprasza do wirtualnej polsko-niemieckiej kawiarni na „Tea Time”

Regionalny Ośrodek Edukacji, Integracji i Demokracji (RAA) w Meklemburgii-Pomorzu Przednim zaprasza w dn. 6 maja i 3 czerwca 2021 r. do wirtualnej polsko-niemieckiej kawiarni na „Tea Time”.

RAA pisze w swoim zaproszeniu:

„Drodzy zainteresowani polsko-niemieckim wspólnym życiem!
Drodzy przyjaciele i przyjaciółki projektu perspektywa!

Zapraszamy do wirtualnej polsko-niemieckiej kawiarenki na herbatkę lub kawę!

Spotkajmy się przy filiżance kawy czy herbaty i porozmawiajmy miło o tym czy tamtym – co obecnie dzieje się w Niemczech i w Polsce, czy o tym, co Państwa interesuje. Albo Państwo macie pytania lub sugestie dla zespołu perspektywa i chcecie nas po prostu poznać. W każdy pierwszy czwartek miesiąca od godziny 17.00 – w języku niemieckim i polskim – w razie potrzeby z tłumaczeniem symultanicznym dla wszystkich zainteresowanych.

Prosimy o rejestrację, jest ona możliwa jednego do dnia przed wydarzeniem: perspektywa. Dane dostępowe zostaną przesłane pocztą elektroniczną. Wydarzenia odbędą się online za pomocą programu Zoom. Wymagany jest tylko telefon, komputer lub tablet. Wideokonferencja zostanie aktywowana od godziny 16:45, aby przetestować własny sprzęt.”

MORO_DE-PL

27 maja 2021 r., Internet

Konferencja online w ramach MORO „Zintegrowane planowanie”

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) oraz Federalny Instytut Badań nad Budownictwem, Miastami i Przestrzenią (BBSR) zapraszają we współpracy z Komitetem ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej do udziału w konferencji online poświęconej prezentacji Modelowego przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań“.

Konferencja odbędzie się
w czwartek, 27 maja 2021 r.
w godz. od 09:45 do 14:00
.

Konferencja prowadzona będzie w języku polskim i niemieckim z tłumaczeniem symultanicznym.

Informacje i rejestracja na konferencję – tutaj w portalu gospodarki przestrzennej:

Logo MACHEN! (BMWi)

15 maja 2021 r., Internet

Termin składania wniosków w ramach konkursu pomysłów w nowych krajach związkowych na projekty łączące ludzi pt. „MACHEN!2021”

Przypominamy, że do 15 maja 2021 r. aktywne grupy mieszkańców wsi, jak również małych i średnich miast w nowych krajach związkowych o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 50.000 mogą zgłaszać swoje pomysły w ramach konkursu pomysłów pt. „MACHEN!2021“.

„MACHEN!” to konkurs organizowany już po raz trzeci przez Pełnomocnika Rządu Federalnego dla Nowych Krajów Związkowych. Ma on na celu uwidocznienie, uhonorowanie i wsparcie różnorodnego zaangażowania społeczności lokalnej w nowych krajach związkowych.

50 najlepszych prac konkursowych otrzyma 19 lipca 2021 r. w Berlinie nagrody pieniężne w wysokości od 5.000 do 15.000 euro.

Spośród nich nagrodzonych zostanie również dziesięciu uczestników w kategorii konkursowej nr 3: „Partnerstwa transgraniczne – współpraca łączy”: idea działań wspiera wymianę społeczno-kulturalną poprzez granice państw.

Ponieważ konkurs skierowany jest do wnioskodawców z nowych krajów związkowych, wszystkie informacje dotyczące konkursu, takie jak warunki udziału, formularz zgłoszeniowy, pytania i odpowiedzi oraz dane kontaktowe, jak również informacje o zeszłorocznym konkursie, można znaleźć w Internecie jedynie w języku niemieckim na stronie www.machen-2021.de.

Logo BMI

6 maja 2021 r., Internet

Wirtualna konferencja |
Putting the Territorial Agenda 2030 into practice –
Die Territoriale Agenda 2030 in die Praxis bringen
(Wdrażanie Agendy Terytorialnej 2030 w praktyce)

W dniu 6 maja 2021 r. w godz. 10-15 odbędzie się konferencja online „Wdrażanie Agendy Terytorialnej 2030 w praktyce – lokalne i regionalne działania pilotażowe w celu wzmocnienia rozwoju przestrzennego w Europie”.

Konferencja ta oznacza rozpoczęcie trzyletniej fazy realizacji działania pilotażowego „Perspektywy na przyszłość dla regionów słabych strukturalnie: Wzmocnienie realizacji strategii planowania przestrzennego”, który jest realizowany przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI).

Wydarzenie odbędzie się online w języku niemieckim i angielskim. Rejestracja jest możliwa do dn. 3 maja 2021 r. pod adresem https://eveeno.com/ta2030. Oprócz formularza zgłoszeniowego online można tam znaleźć dalsze informacje na temat wydarzenia, w tym program konferencji w języku angielskim i niemieckim.

Logo MoRE

31 marca 2021 r., Internet

Konferencja otwierająca projekt INTERREG „Modelowy Region Energii Odnawialnej Wysp Uznam i Wolin” (MoRE)

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie i Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Kraju Związkowego Meklemburgia – Pomorze Przednie zapraszają do udziału w konferencji inaugurującej polsko-niemiecki projekt INTERREG „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin” (MoRE).

Konferencja odbędzie się w środę 31 marca w godzinach 10:00-13:00 w formule zdalnej na platformie zoom.

O konferencji
Podczas wydarzenia przedstawione zostaną planowane działania projektowe, ich zakres i terminy, a także możliwości współpracy przy tworzeniu idei modelowego regionu.

Program konferencji / „save-the-date“ znajdą Państwo tutaj.

Aby zarejestrować się na konferencję, prosimy o skorzystanie z formularza rejestracyjnego:

O projekcie
Projekt MoRE dąży do zwiększenia udziału energii odnawialnych zarówno w produkcji energii, jak i w jej zużyciu. W ten sposób wyspy Uznam i Wolin mają stać się „bardziej zielone” i przyczynić się do przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych. Równocześnie jednak ma zostać opracowana marka regionu, którą będzie można wykorzystać przede wszystkim w turystyce, a także ma zostać opracowana wspólna koncepcja stworzenia modelowego/ wzorcowego regionu dla energii odnawialnych.

Projekt MoRE / INT 190 jest współfinansowany ze środków Programu Interreg VA Polska/Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie http://rbgp.pl/more/ oraz na ulotce informacyjnej projektu MoRE.

11 marca 2021 r., Internet

Termin składania wniosków w ramach czwartego naboru inicjatywy „b-solutions“

Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG) w imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO) kieruje inicjatywą pilotażową b-solutions, projektem promującym europejską współpracę transgraniczną.

W ramach inicjatywy ogłoszono czwarty nabór wniosków.
Zarządzany będzie przez SERG i pozostanie otwarty do 11 marca 2021 r.

SERG pisze na temat inicjatywy:

Jeśli napotkali Państwo przeszkody natury prawnej lub administracyjnej, które ograniczają lub uniemożliwiają współpracę z sąsiadami lub które komplikują realizację Państwa projektów transgranicznych, proszę pamiętać, że mają Państwo jeszcze czas do dn. 11 marca 2021 r., aby poinformować o tym Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG) oraz DG REGIO Komisji Europejskiej poprzez wzięcie udziału w czwartym naborze wniosków w ramach inicjatywy b-solutions.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu tematycznego, kwalifikowalności, formularza wniosku, procesu selekcji i pomocy itp. są dostępne na oficjalnej stronie internetowej b-solutions w języku angielskim.

Logo Bundesrat / Senat FR / Senat PL

18 lutego 2021 r., Internet

Forum Dialogu w formacie Trójkąta Weimarskiego na temat „Praworządność pod presją?”

Przewodniczący Bundesratu Republiki Federalnej Niemiec, dr Reiner Haseloff, Przewodniczący Senatu Republiki Francuskiej, Gérard Larcher, oraz Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, prof. Tomasz Grodzki, zapraszają z okazji 30 lat istnienia Trójkąta Weimarskiego w dniu 18 lutego 2021 r. od godz. 10.00 w Internecie na Forum Dialogu „Praworządność pod presją?“
Wydarzenie rozpocznie się przed południem od wymiany poglądów między trzema Przewodniczącymi. Po południu głos zabiorą członkowie drugich izb parlamentarnych oraz eksperci z Francji i Polski.

Rejestracja
Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie na języki niemiecki, polski i francuski.
Rejestracja jest wymagana do 15 lutego 2021 r.
Link dostępu zostanie wysłany e-mailem na dzień przed wydarzeniem.
Do rejestracji:

Materiały do pobrania
Program (stan na dzień: 04.02.2021 r.)

MORO_DE-PL

11 grudnia 2020 r., Internet

Koniec terminu składania wniosków na MORO w dniu 11.12.2020 r.

Wtorek, 08.12.2020: Zbliża się termin składania wniosków na Modelowe przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań“. Chcielibyśmy przypomnieć potencjalnym wnioskodawcom, że wnioski dotyczące projektów mogą być składane do 11.12.2020 i zachęcić ich do skorzystania z możliwości wcześniejszego skontaktowania się z BBSR i zleconym biurem pod adresem zukunftskonzept2030@bbr.bund.de lub christian.gering@iu-info.de. Oczywiście udział w MORO jest również możliwy bez wcześniejszego udziału w rozmowach informacyjnych lub konsultacjach.

Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty dotyczące MORO można znaleźć tutaj, w portalu gospodarki przestrzennej, pod adresem:

Logo TRMS / MTM

8 grudnia 2020 r., Internet

Warsztaty online w ramach projektu INT 179: Partnerstwo miejsko-wiejskie

Urząd Związku Gmin Gartz nad Odrą (Amt Gartz (Oder)) wraz z Regionalym Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz Centrum Usługowo-Doradczym Euroregionu Pomerania w dniu 8 grudnia 2020 r. (wtorek) od godz. 10:00 do 13:00 zaprasza na warsztaty online pt. „Partnerstwo miejsko-wiejskie“ w ramach projektu INT 179 „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina“.

Amt Gartz (Oder) informuje o wydarzeniu:

Czy w Transgranicznym Regionie Metropolitalnym Szczecina powinniśmy rozwijać partnerstwa miejsko-wiejskie?
Być może taka współpraca jest już dla nas codziennością?

Chcielibyśmy z Państwem porozmawiać za pośrednictwem internetu na następujące tematy:

  • Wyzwania na pograniczu – Jakie słabości odsłoniła pandemia i jakie powinniśmy wyciągnąć wnioski na przyszłość?
  • Mobilność na obszarze wiejskim – także transgranicznie?
  • Rekreacja: obszar wiejski w sąsiedztwie dużego miasta

Jeżeli zainteresowały Państwa zaproponowane przez nas tematy, bardzo nas to cieszy.
Klikając na następujący link, mogą Państwo zarejestrować się na warsztaty:

Aby sprostać Państwa oczekiwaniom, bylibyśmy wdzięczni, gdyby zechcieli Państwo wypełnić ANKIETĘ:

Warsztaty odbędą się za pomocą platformy ZOOM i będą tłumaczone symultanicznie.

Poniżej znajdą Państwo program wydarzenia.

Program warsztatów online:

Logo TRMS / MTM

2 grudnia 2020 r., Internet

Konferencja inauguracyjna projektu INT 179

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zaprasza do udziału w konferencji inaugurującej projekt INT 179 „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w  Regionie Metropolitalnym Szczecina”.
Hasłem przewodnim konferencji jest pytanie:
„W jaki sposób rzetelne dane mogą ukierunkować dalszy rozwój Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina?”

Poniżej znajdą Państwo program konferencji, która odbędzie się w dniu 2 grudnia na platformie zoom.us.

Formularz rejestracyjny:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku:

Program konferencji inauguracyjnej:

Logo der Deutschen Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union 2020

17-19 listopada 2020 r., Internet

Tydzień ESPON w ramach niemieckiej Prezydencji w Radzie UE

Tydzień ESPON w drugiej połowie 2020 roku zaplanowany jest na okres od wtorku do czwartku, 17-19 listopada 2020 roku i odbędzie się podczas niemieckiej Prezydencji w Radzie UE. Ważną kwestią będzie roczny harmonogram ESPON 2021. Seminarium 2020 skoncentruje się na dokumentach politycznych, które ESPON przygotowuje dla niemieckiej prezydencji, dotyczących następujących tematów: a) obserwacja transgraniczna (w czasach COVID-19) oraz b) regionalne zmiany strukturalne. Seminarium będzie również promować nowy Atlas Terytorialny dla Europy, opracowany wspólnie przez BBSR i EUWT ESPON.

Tradycyjne seminarium odbędzie się wirtualnie.
Wystąpienia i treść seminarium będą rozpowszechnione na różnych platformach internetowych.

Więcej informacji i dane kontaktowe:
https://www.eu2020.de/eu2020-de/veranstaltungen/-/2357402 (w języku niemieckim)
(w języku angielskim)

Instytut Spraw Publicznych

12 października 2020 r., Internet

Konferencja online: Partnerstwa samorządowe pomiędzy Polską, Niemcami i Francją

Na przestrzeni dziesięcioleci europejskie partnerstwa samorządów lokalnych wnosiły istotny polityczny i społeczny wkład w zjednoczenie Europy. Ponad tysiąc miast i gmin z Niemiec, Polski i Francji jest powiązanych ze sobą poprzez partnerstwa. W jakim punkcie rozwoju znajdują się one dzisiaj? Jakie są warunki sukcesu owocnych partnerstw? Jak radzą sobie one z obecnymi wyzwaniami, takimi jak pandemia Covid 19 i wzrost ruchów eurosceptycznych?

Deutsches Polen-Institut (Niemiecki Instytut Spraw Polskich) z Darmstadt, Instytut Niemiecko-Francuski, Kancelaria Premiera landu Nadrenia Północna-Westfalia oraz Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapraszają na trójstronną konferencję:

Międzynarodowe partnerstwa samorządowe:
Relikt czy niezbędny instrument europeizacji?
Doświadczenia z Niemiec, Polski i Francji.

Wydarzenie odbędzie się 12 października 2020 r. w godz. 14.00-16.00 i będzie transmitowane w językach polskim, niemieckim i francuskim. Organizatorzy zapraszają do aktywnego uczestniczenia w dyskusji panelowej i zadawania pytań za pośrednictwem funkcji czatu.

Program konferencji w języku polskim.

Das Programm der Konferenz auf Deutsch.

Transmisja w języku polskim:
https://www.facebook.com/InstytutSprawPublicznychISP

Transmisja w języku niemieckim:
https://www.facebook.com/deutschespoleninstitut

6 grudnia 2019 r., Ueckersaal, Torgelow

Konferencja inauguracyjna biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina

Aby trwale poprawiać szansę rozwoju północnych regionów polsko-niemieckiego obszaru powiązań, w strukturach biura Parlamentarnego Sekretarza Stanu ds. Pomorza Przedniego utworzono w Anklam wspólne, tzn. landów Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego, biuro do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina.

W piątek 6 grudnia 2019 w godzinach od 09:00 do 13:00 Uhr odbędzie się w Ueckersaal w Torgelow (Ueckerpassage 11, 17358 Torgelow) konferencja inauguracyjna biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem Metropolitalnego Regionu Szczecina.

Tutaj mogą się Państwo online zarejestrować:
https://130.staatskanzlei-mv.de/event.php?vnr=55-40a

Tutaj znajdą Państwo ulotkę informacyjną z programem konferencji.


7 listopada 2019 r., Schlesisches Museum (Muzeum Śląskie), Görlitz

Konferencja projektu „Smart Integration”: Prezentacja Studium Pogranicza
dla Saksońsko-Dolnośląskiego Pogranicza

Wydział Europejskie Planowanie Przestrzenne i Rozwój Regionalny Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od wielu lat realizuje wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Instytutem Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu wiele różnorodnych transnarodowych i transgranicznych projektów z dziedziny zagospodarowania przestrzennego, planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, a także współpracuje z tymi jednostkami w rozmaitych gremiach. Wspólnie, specjalnie dla saksońsko-dolnośląskiego pogranicza, został opracowany projekt „Smart Integration”, który wnosi istotny wkład do tematów ważnych dla tego regionu. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, a jego adresatem są przede wszystkim gminy leżące na pograniczu. Projekt ma między innymi na celu stworzenie sieci powązań podmiotów odpowiedzialnych na pograniczu za dostęp do usług publicznych.

Zapewnienie dostępu do usług publicznych i ich dopasowanie do powstających zmian będzie miało w przyszłości duże znaczenie w regionach wiejskich szczególnie dotkniętych zmianami strukturalnymi, a także na Łużycach. Z uwagi na ten fakt intensyfikacja współpracy pomiędzy gminami na pograniczu saksońsko-dolnośląskim będzie odgrywać decydującą rolę w rozwoju regionu.

„Sercem“ projektu „Smart Integration“ jest opracowanie obszernego Studium dla Saksońsko-Dolnośląskiego Pogranicza przez firmę „Infrastuktur & Umwelt” z Poczdamu, w którym wzięły udział różnorodne podmioty z Saksonii i Dolnego Śląska. Szczegółowo został zbadany stan faktyczny w zakresie takich tematów jak „Dostępność komunikacyjna”, „Gospodarka i innowacje“, „Turystyka, kultura i środowisko naturalne”. W ramach studium zostały wypracowane konkretne propozycje wzmocnienia transgranicznej współpracy pomiędzy gminami na pograniczu.

Prezentacja Studium Pogranicza będzie miała miejsce w czwartek, w dn. 7 listopada 2019 r. w Muzeum Śląskim w Görlitz.

W konferencji wezmą udział m.in. prof. dr Roland Wöller – Saksoński Minister Spraw Wewnętrznych, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Octavian Ursu – Burmistrz Miasta Görlitz oraz Piotr Roman – Prezydent Miasta Bolesławiec.
Dalsze informacje znajdą Państwo w programie:

Program


30 października 2019 r., Kleistforum, Frankfurt nad Odrą

Konferencja KEO | Transformacje wzdłóż rzeki Odry – Region odkrywa się na nowo?!

Unia Izb Łaby/Odry (KEO) pragnie wykorzystać „Rok Odry 2019” jako okazję do bliższego przyjrzenia się regionowi wzdłuż Odry – od Szczecina przez Frankfurt nad Odrą do Wrocławia i Ostrawy – na pierwszej regionalnej konferencji we Frankfurcie nad Odrą.

Wspólnie z uczestnikami konferencji KEO chce dowiedzieć się, jakie wyzwania i perspektywy są istotne dla regionu Odry i jak wpływają na cały obszar gospodarczy Łaby i Odry. Oprócz transeuropejskich sieci transportowych oraz ich obecnych i przyszłych skutków dla regionu wzięta zostanie także pod uwagę współpraca transgraniczna na innych szczeblach politycznych.

Językami konferencji są języki niemiecki, polski i czeski.

Folder

Do rejestracji 


11 września 2019 r., Floating Arena, Szczecin

Warsztaty tematyczne Euroregionu Pomerania nt. Regionu Metropolitalnego Szczecina

Stowarzyszenie Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. i Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania pracują obecnie nad strategią euroregionalną i bardziej efektywnymi strukturami współpracy.
W związku z tym odbywają się warsztaty tematyczne, w czasie których określone zostaną potrzeby działania w przyszłości a ponadto zostaną wypracowane założenia dla przyszłych aktywności, które następnie staną się przedmiotem dyskusji.
Miasto Szczecin ma szczególne znaczenie dla rozwoju Euroregionu Pomerania z uwagi na swoją funkcję jako siedziba podmiotów z obszaru gospodarki i nauki a także jako znaczący węzeł komunikacyjny i centrum kultury.

Z tego powodu Euroregion Pomerania serdecznie zaprasza przedstawicieli administracji, biznesu, nauki i organizacji pozarządowych Euroregionu Pomerania do udziału w warsztatach w dniu 11 września 2019 w godzinach 9:00 do 14:00 we Floating Arena (ul. Wąska 16, 71-415 Szczecin).
Euroregion chciałby podjąć dyskusję z przedstawicielami regionalnych podmiotów na temat rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina w przyszłości i oczekiwania tych podmiotów.
Euroregion prosi o potwierdzenie udziału i zwrot ankiety nt. oczekiwań skierowanych do Regionu Metropolitalnego do dnia 29 sierpnia 2019 r.

Zaproszenie

Projekt programu

Formularz zgłoszeniowy

Ankieta


30 października 2019 r., Audytorium Maximum w Krajowym Zakładzie ds. Informacji i Technologii w Düsseldorfie

Konferencja projektu „Rynek pracy w regionach przygranicznych D-NL”

Centralny Urząd Statystyczny Królestwa Niderlandów (Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS), Krajowy Urząd Statystyczny Dolnej Saksonii (Landesamt für Statistik Niedersachsen, LSN) oraz Krajowy Zakład ds. Informacji i Technologii Nadrenii Północnej-Westfalii jako Urząd Statystyczny (Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt, IT.NRW) współpracują nad otwartym portalem danych z porównywalnymi danymi dotyczącymi transgranicznego rynku pracy. 
W dniu 30 października 2019 r. wyniki projektu zostaną przedstawione w godzinach 10.30-15.00 w Düsseldorfie.

Więcej informacji o projekcie: po niemiecku / po niderlandzku

Agenda


1 kwietnia 2019 r., Przedstawicielstwo Landu Brandenburgia przy UE, B-1000 Bruksela

Konferencja „Przyszłość transgranicznego transportu kolejowego w Europie na przykładzie trasy Berlin – Szczecin”

Transgraniczne połączenia kolejowe są dla integracji europejskiej priorytetową kwestią. Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Kraju Związkowego Brandenburgia chce na przykładzie połączenia Berlin – Uckermark – Szczecin wyjaśnić, w jaki sposób regiony mogą wspierać ten cel i wzmacniać własny rozwój.

Zaproszenie


29 października 2018 r., dworzec Seebad Heringsdorf (w siedzibie UBB Usedomer Bäderbahn)

Warsztaty nt. możliwości wdrożenia Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań

Ciąg dalszy oraz zakończenie konferencji regionalnych nt. WKP 2030 na Pomorzu Przednim na końcu października:

Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Kraju Związkowego Meklemburgia–Pomorze Przednie wraz z Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny oraz Parlamentarnym Sekretarzem Stanu ds. Pomorza Przedniego, Patrickiem Dahlemannem, zaprosiło na warsztaty w popołudnie dn. 29 października w Heringsdorf.

Sprawozdanie ze spotkania znajdą Państwo w rubryce „Aktualności”.


4 października 2018 r., Berlin

Polsko-niemiecka konferencja ws. Wspólnej Koncepcji Przyszłości

Celem przybliżenia Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań (WKP 2030) instytucjom i organizacjom z regionów wzdłuż Odry i Nysy Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP (MIiR) oraz Wspólny Departament Planowania Przestrzennego Krajów Berlin i Brandenburgia organizowały w dniu 4 października 2018 r. w Berlinie całodzienną polsko-niemiecką konferencję.

Przed południem przedstawiciele ze szczebla europejskiego i krajowego oraz z województw i landów omówili podstawowe elementy wizji oraz tematyczne kierunki rozwoju zawarte w Koncepcji.

Część popołudniowa poświęcona była Konkursowi MORO na projekty flagowe służące implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości. Konkurs podczas konferencji został oficjalnie ogłoszony i otwarty przez współprzewodniczących Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej.

Konkurs skierowany jest do projektów, które w wyróżniający się sposób przyczyniają się do konkretyzacji oraz implementacji tej wspólnej wizji przyszłego rozwoju obszarów po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. Zgłaszanie projektów będzie otwarte do 4 grudnia 2018 r. Konkurs zostanie uroczyście podsumowany w ramach polsko-niemieckiej konferencji nt. gospodarki przestrzennej, która odbędzie sie wiosną 2019 roku w Berlinie.


4 października 2018 r., Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydarzenie roczne 2018 Programu Współpracy INTERREG BB-PL

Wydarzenie roczne Programu Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska odbędzie się w dniu 4 października 2018 r. w budynku Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, Park Naukowo–Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego (Antoniego Wysockiego 2, 66-002 Nowy Kisielin).

Rejestrację można dokonać do dnia 21.09.2018 na stronie programu pod linkiem https://interregva-bb-pl.eu/pl/wydarzenie-roczne/.


27 – 28 września 2018, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Sympozjum „Rozwój miast w Niemczech i w Polsce po 1945 r.”

W ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Przestrzennego kraju związkowego Brandenburgia organizuje sympozjum dotyczące tematyki rozwoju miast.
Szczególnym rozważaniom poddany zostanie okres ostatnich siedemdziesięciu lat, który zarówno w polskich, jak i w niemieckich miastach stanowił czas intensywnej odbudowy i strukturalnych przeobrażeń tkanki miejskiej.
W trzech forach tematycznych „Obraz miasta w kontekście transformacji urbanistycznej”, „Wyzwania dla infrastruktury mieszkaniowej” oraz „Witalne Śródmieście” zaprezentowane zostaną przykłady z miast zlokalizowanych po obu stronach Odry i Nysy.
Dwudniowe sympozjum dedykowane jest przede wszystkim specjalistom w dziedzinach: urbanistyka, architektura oraz historia miast, praktykującym w urzędach gmin i miast, a także organom decyzyjnym, pracownikom uczelni wyższych, niezależnym stowarzyszeniom oraz organizacjom pozarządowym z kraju związkowego Brandenburgia oraz z województw zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego.
Sympozjum poświęcone zostanie wymianie doświadczeń oraz przemyśleń pomiędzy uczestnikami.


26 września 2018 r., Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz

Wydarzenie roczne 2018 Programu Współpracy INTERREG PL-SN

Wydarzenie roczne Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia pod tytułem „Edukacja transgraniczna- inwestycja, która procentuje” odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. w Augustum-Annen- Gymnasium w Görlitz (Klosterplatz 20, 02826 Görlitz).

Rejestrację można dokonać do dnia 20.09.2018 na stronie programu pod linkiem https://pl.plsn.eu/wez-udzial-w-wydarzeniach.


19 września 2018 r., IZS Görlitz

Konferencja prasowa „Miasto na próbę – mieszkać i pracować w Görlitz“

Interdyscyplinarne Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast (IZS) Görlitz wraz ze swoimi partnerami projektu z miasta Görlitz zaprasza na konferencję prasową w IZS w dniu 19 września 2018 r. o godzinie 10:30.

Na niej zaprezentowany zostanie wspólny projekt „Miasto na próbę – mieszkać i pracować w Görlitz”, który umożliwi zainteresowanym osobom wypróbowanie życia i pracy w mieście nad Nysą Łużycką od stycznia 2019 roku.

Więcej informacji o konferencji prasowej można znaleźć na stronie idw – Informationsdienst Wissenschaft a o samym projekcie na stronie internetowej IZS.


4 lipca 2018 r., Pasewalk (Kulturforum Historisches U)

Konferencja regionalna nt. Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań na Pomorzu Przednim

Ciąg dalszy konferencji regionalnych nt. WKP 2030 na początku lipca na Pomorzu Przednim: Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Kraju Związkowego Meklemburgia–Pomorze Przednie wraz z Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny oraz Parlamentarnym Sekretarzem Stanu ds. Pomorza Przedniego, Patrickiem Dahlemannem, na konferencję regionalną w popołudnie dn. 4 lipca w Pasewalku.

W ramach spotkania Koncepcja zostanie przedstawiona a możliwości wspólnych działań w ramach jej implementacji umówione, ale również możliwe projekty i przedsięwzięcia do Konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030, który zostanie ogłoszony w październiku 2018 r.

Program konferencji znajdą Państwo tutaj (po niemiecku).

W razie zainteresowania konferencją prosimy o bezpośredny kontakt.


24 maja 2018 r., Chociebuż (Stadthaus) / 25 maja 2018 r., Eberswalde (Wald-Solar-Heim)

Konferencje regionalne nt. Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań

Od maja do września 2018 r. Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) zaprasza we współpracy z krajami Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz Saksonia na cykl konferencji regionalnych, podczas których lokalne i regionalne organizacje i instytucje z tych krajów uzyskają informacje na temat Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 (WKP 2030).

Przedmiotem wydarzeń będzie nie tylko prezentacja Koncepcji i omówienie możliwości wspólnych działań w ramach jej implementacji, ale również możliwe projekty i przedsięwzięcia do Konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030, który zostanie ogłoszony w październiku 2018 r.

Cykl zostanie zapoczątkowany konferencjami regionalnymi w Cottbus w dniu 24 maja 2018 r. oraz w Eberswalde w dniu 25 maja 2018 r., które skierowane są do podmiotów z Brandenburgii. Oba wydarzenia zostaną przeprowadzone we współpracy ze Wspólnym Departamentem Planowania Przestrzennego Krajów Berlin i Brandenburgia.

Program spotkań znajdą Państwo tutaj (po niemiecku).

W razie zainteresowania spotkaniami mogą Państwo nawiązywać z nami kontakt.


24/25 maja 2018 r., Frankfurt nad Odrą/Słubice

Collaborative Research in Horizon 2020. Promoting German-Polish Cooperation in EU Research Funding.

W dniach 24 i 25. maja 2018 r. w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się konferencja „Collaborative Research in Horizon 2020. Promoting German-Polish Cooperation in EU Research Funding”.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji (w języku angielskim):

Collaborative Research in Horizon 2020. Promoting German-Polish Cooperation in EU Research Funding

 


7 czerwca 2017 r., Gorzów Wlkp.

II Polsko-Niemieckie Forum Regionalne oraz IV Transgraniczna Konferencja Naukowa „Rozwój na peryferiach?”

W dniu 7 czerwca 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbędą się II Polsko-Niemieckie Forum Regionalne oraz IV Transgraniczna Konferencja Naukowa „Rozwój na peryferiach?”

Obszary tematyczne konferencji są następujące:

1. Rozwój w Europie zmian i kryzysów?
2. Gospodarka i społeczeństwo – wektory rozwoju
3. Kontynuacja i/lub zmiana – rozwój na peryferiach?
4. Dobre praktyki w realizacji projektów finansowanych ze środków UE
5. Uwarunkowania rozwoju na pograniczu polsko-niemieckim
6. Współpraca samorządów z Polski i Niemiec – analiza doświadczeń
7. Centrum a peryferie. Jaka polityka regionalna?
8. Województwo lubuskie – rozwój na peryferiach?

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji:

www.konferencja-rnp.ajp.edu.pl

 


23 – 26 marca 2017 r., Słubice / Frankfurt nad Odrą

Czwarty Kongres Polonoznawczy

W dniach 23-26 marca 2017 roku we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach odbędzie się czwarty Kongres Polonoznawczy, pod hasłem „Grenzen im Fluss”. Szczegóły, w tym aktualny program kongresu, znajda Państwo w języku niemieckim na stronie www.polenforschung.de.


MORO Logo

9 – 10 lutego 2017 r., Ernst-Reuter-Haus, Berlin

„Niemcy i regiony sąsiedne – drogi do monitoringu przestrzennego“
Konferencja fachowa w ramach Modelowych przedsięwzięć ładu przestrzennego

Siedem regionów przygranicznych obejmuje Modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego (MORO), w którym obecnie podstawy ciągłego i rozszerzonego – ze względu na obserwowany areał – monitoringu przestrzennego zostają opracowywane.

Głównym tematem odbywającej się w dn. 9 i 10 lutego 2017 r. w berlińskim Domu im. Ernsta Reutera (Ernst-Reuter-Haus) konferencji fachowej będzie dyskusja aktualnego stanu, rekomendacji oraz opcji przyszłego rozwoju transgranicznego monitoringu przestrzennego.

Konferencja zostanie przeprowadzona w języku niemieckim.

Więcej informacji na temat MORO znajdą Państwo na stronie internetowej instytutu BBSR.


MORO Logo

12-13 grudnia 2016 r., Przedstawicielstwo kraju związkowego Badenia-Wirtembergia przy rządzie federalnym, Berlin

„Współpraca transgraniczna na zewnętrznej granicy Niemiec –
Wyzwania, przeszkody i możliwości rozwoju „

W dniach 12 i 13 grudnia 2016 roku odbędzie się w Przedstawicielstwie kraju związkowego Badenia-Wirtembergia w Berlinie wydarzenie zamykające szereg trzech konferencji nt. współpracy transgranicznej z udziałem Niemiec, organizowanych przez Euro-Institut Kehl/Strasburg na zlecenie niemieckiego Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W ramach wydarzenia zostaną poddane dyskusji treści oraz wyniki i pierwsze wnioski płynące z tych konferencji.

Konferencja zostanie przeprowadzona w języku niemieckim.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie internetowej Euro-Institutu.


1 – 2 grudnia 2016 r., Berlin

XVII posiedzenie Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej

W dn. 1 i 2 grudnia 2016 r. w Berlinie odbędzie się XVII posiedzenie Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej.  Szczegóły programu udostępnimy na niniejszej stronie, jak tylko będą wiadome.  Można się spodziewać, że Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań będzie jednym z głównych tematów spotkania.


2 – 3 czerwca 2016 r., Poczdam

XXVII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej

Pod znakiem jubileuszu 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r. na zaproszenie premiera kraju związkowego Brandenburgia, Dietmara Woidkego, w dn. 2 i 3 czerwca 2016 r. w Poczdamie odbył się XXVII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.