27 – 28 września 2018, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Sympozjum „Rozwój miast w Niemczech i w Polsce po 1945 r.”

W ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Przestrzennego kraju związkowego Branderburgia organizuje sympozjum dotyczące tematyki rozwoju miast.
Szczególnym rozważaniom poddany zostanie okres ostatnich siedemdziesięciu lat, który zarówno w polskich, jak i w niemieckich miastach stanowił czas intensywnej odbudowy i strukturalnych przeobrażeń tkanki miejskiej.
W trzech forach tematycznych „Obraz miasta w kontekście transformacji urbanistycznej”, „Wyzwania dla infrastruktury mieszkaniowej” oraz „Witalne Śródmieście” zaprezentowane zostaną przykłady z miast zlokalizowanych po obu stronach Odry i Nysy.
Dwudniowe sympozjum dedykowane jest przede wszystkim specjalistom w dziedzinach: urbanistyka, architektura oraz historia miast, praktykującym w urzędach gmin i miast, a także organom decyzyjnym, pracownikom uczelni wyższych, niezależnym stowarzyszeniom oraz organizacjom pozarządowym z kraju związkowego Brandenburgia oraz z województw zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego.
Sympozjum poświęcone zostanie wymianie doświadczeń oraz przemyśleń pomiędzy uczestnikami.

Harmonogram wydarzenia oraz informacje dotyczące uczestnictwa zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

 


7 czerwca 2017 r., Gorzów Wlkp.

II Polsko-Niemieckie Forum Regionalne oraz IV Transgraniczna Konferencja Naukowa „Rozwój na peryferiach?”

W dniu 7 czerwca 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbędą się II Polsko-Niemieckie Forum Regionalne oraz IV Transgraniczna Konferencja Naukowa „Rozwój na peryferiach?”

Obszary tematyczne konferencji są następujące:

1. Rozwój w Europie zmian i kryzysów?
2. Gospodarka i społeczeństwo – wektory rozwoju
3. Kontynuacja i/lub zmiana – rozwój na peryferiach?
4. Dobre praktyki w realizacji projektów finansowanych ze środków UE
5. Uwarunkowania rozwoju na pograniczu polsko-niemieckim
6. Współpraca samorządów z Polski i Niemiec – analiza doświadczeń
7. Centrum a peryferie. Jaka polityka regionalna?
8. Województwo lubuskie – rozwój na peryferiach?

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji:

www.konferencja-rnp.ajp.edu.pl

 


23 – 26 marca 2017 r., Słubice / Frankfurt nad Odrą

Czwarty Kongres Polonoznawczy

W dniach 23-26 marca 2017 roku we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach odbędzie się czwarty Kongres Polonoznawczy, pod hasłem „Grenzen im Fluss”. Szczegóły, w tym aktualny program kongresu, znajda Państwo w języku niemieckim na stronie www.polenforschung.de.


MORO Logo

9 – 10 lutego 2017 r., Ernst-Reuter-Haus, Berlin

„Niemcy i regiony sąsiedne – drogi do monitoringu przestrzennego“
Konferencja fachowa w ramach Modelowych przedsięwzięć ładu przestrzennego

Siedem regionów przygranicznych obejmuje Modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego (MORO), w którym obecnie podstawy ciągłego i rozszerzonego – ze względu na obserwowany areał – monitoringu przestrzennego zostają opracowywane.

Głównym tematem odbywającej się w dn. 9 i 10 lutego 2017 r. w berlińskim Domu im. Ernsta Reutera (Ernst-Reuter-Haus) konferencji fachowej będzie dyskusja aktualnego stanu, rekomendacji oraz opcji przyszłego rozwoju transgranicznego monitoringu przestrzennego.

Konferencja zostanie przeprowadzona w języku niemieckim.

Więcej informacji na temat MORO znajdą Państwo na stronie internetowej instytutu BBSR.


MORO Logo

12-13 grudnia 2016 r., Przedstawicielstwo kraju związkowego Badenia-Wirtembergia przy rządzie federalnym, Berlin

„Współpraca transgraniczna na zewnętrznej granicy Niemiec –
Wyzwania, przeszkody i możliwości rozwoju ”

W dniach 12 i 13 grudnia 2016 roku odbędzie się w Przedstawicielstwie kraju związkowego Badenia-Wirtembergia w Berlinie wydarzenie zamykające szereg trzech konferencji nt. współpracy transgranicznej z udziałem Niemiec, organizowanych przez Euro-Institut Kehl/Strasburg na zlecenie niemieckiego Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W ramach wydarzenia zostaną poddane dyskusji treści oraz wyniki i pierwsze wnioski płynące z tych konferencji.

Konferencja zostanie przeprowadzona w języku niemieckim.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie internetowej Euro-Institutu.


1 – 2 grudnia 2016 r., Berlin

XVII posiedzenie Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej

W dn. 1 i 2 grudnia 2016 r. w Berlinie odbędzie się XVII posiedzenie Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej.  Szczegóły programu udostępnimy na niniejszej stronie, jak tylko będą wiadome.  Można się spodziewać, że Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań będzie jednym z głównych tematów spotkania.


2 – 3 czerwca 2016 r., Poczdam

XXVII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej

Pod znakiem jubileuszu 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r. na zaproszenie premiera kraju związkowego Brandenburgia, Dietmara Woidkego, w dn. 2 i 3 czerwca 2016 r. w Poczdamie odbył się XXVII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.