W dniach 11 i 12 maja 2023 r. w siedzibie Federalnego Urzędu Żeglugi Morskiej i Hydrografii (BSH) w Hamburgu odbyło się 8. posiedzenie Grupy Roboczej ds. Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Morskich Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej. Porządek obrad obejmował aktualny stan gospodarki przestrzennej i wykorzystania energii wiatrowej na morzu w Niemczech i Polsce, strategię VASAB VISION 2040, projekt eMSP NBSR oraz zbliżające się spotkania właściwych ministrów w czerwcu 2023 r. w Wismarze i Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej we wrześniu 2023 r.