Odpowiedzialna według art. 6 MDStV:

Dr Katharina Erdmenger, Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej, Współprzewodnicząca Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

Współpraca po polskiej stronie:

Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Ministerstwo Rozwoju, Współprzewodnicząca Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

Wydawca:

Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI)
Invalidenstraße 44
10115 Berlin

Strona internetowa Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI)

Doradztwo naukowe:

Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR)
w Federalnym Urzędzie ds. Budownictwa i Ładu Przestrzennego
Deichmanns Aue 31 – 37
53179 Bonn

Strona internetowa Federalnego Instytutu ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR)
w Federalnym Urzędzie ds. Budownictwa i Ładu Przestrzennego(BBR)

Informacja prawna:

Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej oraz Federalny Urząd ds. Budownictwa i Ładu Przestrzennego (BBR) nie ponoszą odpowiedzialności za treść tej strony. Jej treść podlega ochronie praw autorskich. BMVBS i BBR nie biorą żadnej odpowiedzialności za treści innych stron internetowych, które są dostępne poprzez linki.

Wykonanie merytoryczne:

INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner, Darmstadt/Poczdam

Strona internetowa INFRASTRUKTUR & UMWELT

Wykonanie techniczne:

webreform sp. z o. o., Poczdam

Strona internetowa webreform