Print Friendly, PDF & Email

Teraz na stronie „Współpraca z Polską” brandenburskiego ministerstwa MdFE: Film ZMP o polsko-niemieckich partnerstwach komunalnych

Z okazji przypadającej w tym roku 30. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie Związek Miast Polskich (ZMP) przygotował film o polsko-niemieckich partnerstwach komunalnych.

Film można teraz znaleźć również na stronie brandenburskiego Ministerstwa Finansów i Spraw Europejskich (MdFE) „Współpraca z Polską“. (Sama strona jest dostępna tylko w języku niemieckim.)

Inne przydatne linki:

Strona Rady Gmin i Regionów Europy/Sekcja Niemiecka z filmem (w języku niemieckim).

Informacje Związku Miast Polskich o filmie.

Film na YouTube.

Strona Kraju Związkowego Brandenburgia w języku polskim: www.brandenburgia.pl