Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG) w imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO) kieruje inicjatywą pilotażową b-solutions, projektem promującym europejską współpracę transgraniczną.

W ramach inicjatywy ogłoszono czwarty nabór wniosków.
Zarządzany będzie przez SERG i pozostanie otwarty do 11 marca 2021 r.

SERG pisze na temat inicjatywy:

Jeśli napotkali Państwo przeszkody natury prawnej lub administracyjnej, które ograniczają lub uniemożliwiają współpracę z sąsiadami lub które komplikują realizację Państwa projektów transgranicznych, proszę pamiętać, że mają Państwo jeszcze czas do dn. 11 marca 2021 r., aby poinformować o tym Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG) oraz DG REGIO Komisji Europejskiej poprzez wzięcie udziału w czwartym naborze wniosków w ramach inicjatywy b-solutions.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu tematycznego, kwalifikowalności, formularza wniosku, procesu selekcji i pomocy itp. są dostępne na oficjalnej stronie internetowej b-solutions w języku angielskim.