Na stronie „Wstęp” do Modelowego przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań” można teraz pobrać ulotkę na temat tego MORO.

Zawiera ona krótki przegląd modelowego przedsięwzięcia i aktywnych w nim projektów. Plik PDF jest dostępny w języku polskim i niemieckim.