12 października 2023 r. odbędzie się w Collegium Polonicum VI Słubicko-Frankfurckie Forum Kształcenia.

Forum Kształcenia jest skierowane do nauczycieli i aktorów edukacji pozaszkolnej z Dwumiasta oraz wszystkich mieszkańców, którzy są zainteresowani nie tylko edukacją polityczną i edukacją na rzecz demokracji, ale także ogólnymi zagadnieniami motywacji i innowacji w procesie uczenia się przez całe życie.

Przed południem (od 9.30 do 12.00) o motywacji i innowacjach w szkole i poza szkołą opowiedzą laureat Niemieckiej Nagrody Nauczycielskiej w roku 2022 – pan Sebastian Telschow z Berlina – oraz lauerat konkursu Nauczyciel Roku 2018 – pan Przemysław Staroń z Sopotu.

Od 13.00 do 15.30 możliwy będzie udział w równoległych warsztatach na takie tematy jak np.: „Samorząd klasowy jako koncepcja oddolnej partycypacji demokratycznej” (z panem Telschow), „Prawicowy ekstremizm w szkole”, „Jak uczyć się z Netflixa?”.

Zaproszenie i informacje kontaktowe.

W celu uzyskania dalszych informacji można kontaktować Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji.