W dniach 17-18 maja 2022 w Warszawie miało miejsce VII Posiedzenie Grupy Roboczej Morskiego Planowania Przestrzennego Polsko-Niemieckiego Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego.

Gospodarzem spotkania było Ministerstwo Infrastruktury a spotkaniu przewodniczyli współprzewodniczący Grupy Roboczej, pani Natalia Zając z Polski i pan Daniel Meltzian z Niemiec.

W ramach spotkania omówiliśmy status morskiego planowania przestrzennego (MSP) w Polsce oraz Niemczech. Dyskusje dotyczyły między innymi roli strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym w MSP, perspektywy długoterminowej VASAB, projektu eMSP oraz przyszłości Grupy Roboczej.