W czwartek, 5 maja 2022 r., w Saksońskim Centrum Edukacji i Spotkań Windmühle w Seifhennersdorf odbyły się warsztaty inauguracyjne w ramach projektu modelowego z zakresu planowania przestrzennego (MORO) „Trzy kraje, jedna przyszłość – współpraca na polsko-niemiecko-czeskim obszarze powiązań”. Wydarzenie prowadziło trójstronne prezydium w składzie: starosta Powiatu Görlitz Bernd Lange, starosta Powiatu Zgorzeleckiego Artur Bieliński oraz Zdeněk Hluštík z Kraju Libereckiego reprezentujący hejtmana Martina Půtę.

Po powitaniu uczestników przez prezydium oraz przemowie Lukasa Kühne z Federalnego Ministerstwa Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa, dr Maciej Zathey z Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu zaprezentował studium na temat obszaru powiązań. Przeanalizowano i podsumowano w nim istniejące dokumenty planistyczne i strategiczne wszystkich trzech krajów. Na tej podstawie można teraz jeszcze lepiej określić wspólne cele rozwojowe i tematy współpracy oraz przeanalizować wzajemne powiązania.

Bazując na tej analizie, uczestnicy omówili memorandum w sprawie pogłębienia współpracy na obszarze Trójziemia oraz w rozszerzonym niemiecko-polsko-czeskim obszarze powiązań ONE (Odra-Nysa-Łaba). Zaprezentowano także doświadczenia związane z utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej oraz najlepsze praktyki współpracy transgranicznej. Starostowie Bernd Lange i Artur Bieliński w pełni popierają to memorandum. Projekt uzyskał również pełną akceptację innych uczestników, m.in. przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, przedstawicielki miasta Zgorzelec oraz przedstawiciela miasta Wrocław. Kraj Liberecki również wyraził się bardzo pozytywnie i przekaże projekt do konsultacji wewnętrznych.

Na podstawie memorandum zostanie powołana trójstronna grupa robocza, która podczas ośmiu spotkań lub warsztatów stworzy fundamenty pod solidną, prawnie wiążącą strukturę współpracy. Wzmocni to współpracę i stanie się wzorem dla innych regionów.

Komunikat prasowy Starostwa Powiatowego w Görlitz/Krajnoradneho zarjada wokrjesa Zhorjelca (w języku niemieckim)