W dniu 4 listopada 2021 r. w Domu im. Ernsta Reutera, berlińskiej siedzibie Federalnego Urzędu ds. Budownictwa i Ładu Przestrzennego (BBR), odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli rządu federalnego – BMI i BBSR, wspieranych przez biuro INFRASTRUKTUR & UMWELT z Poczdamu – oraz projektów aktualnego MORO „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań”. Celem spotkania było wewnętrzne omówienie stanu prac nad projektami oraz nadchodzących wyzwań i możliwości, ale także przedyskutowanie problemów i przeszkód w realizacji projektów. Wyniki tej ożywionej i pouczającej wymiany poglądów zostaną przedstawione członkom Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej oraz zainteresowanej publiczności fachowej podczas warsztatów online w dniu 14 grudnia 2021 r. Informacje o postępach w realizacji projektów oraz szczegóły dotyczące nadchodzących wydarzeń będą sukcesywnie publikowane tutaj, w polsko-niemieckim portalu gospodarki przestrzennej.