Wielojęzyczna oferta informacyjna MLUK w Internecie rozszerzona

Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Kraju Związkowego Brandenburgia (MLUK) zaktualizowało swoją wielojęzyczną ofertę internetową.

Wybrane informacje z niemieckojęzycznej oferty internetowej dostępne są również w języku polskim i angielskim.

Na szczególną uwagę zasługują strony poświęcone współpracy międzynarodowej oraz współpracy MLUK z Polską.