Z okazji 30-tej rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r. przedstawicielki i przedstawiciele gmin, miast, powiatów i euroregionów na polsko-niemieckim pograniczu zwróciły się z apelem do rządów narodowych w Niemczech i w Polsce.

Niniejszy apel honoruje osiągnięcia współpracy polsko-niemieckiej wynikające z traktatu. Ponadto podkreśla się znaczenie pracy Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej oraz Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizję 2030.

Z uwagi na poważne ograniczenia transgranicznych powiązań, wywołanych pandemią Corony, autorzy apelują do obu rządów narodowych o podjęcie lub umożliwienie przeprowadzenia odpowiednich działań zaradczych we wszystkich dziedzinach życia społecznego na pograniczu polsko-niemieckim.

Apel polsko-niemieckiego regionu przygranicznego (plik PDF)