Fundacja im. Roberta Boscha (Robert Bosch Stiftung) w ramach programu „Common Ground” wspiera transgraniczny udział mieszkańców w kształtowaniu i rozwoju ich regionu przygranicznego.

Zaproszenie skierowane jest do regionów przygranicznych, które chcą rozwiązać wyzwania przy udziale mieszkańców z obu stron granicy i przy tym współpracować w ramach silnego transgranicznego sojuszu polityki, administracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz zakorzenić w swoim regionie kulturę partycypacji z udziałem wszystkich istotnych podmiotów.

Na realizację transgranicznych procesów partycypacji dla maksymalnie ośmiu wybranych regionów przygranicznych przeznaczono łączną kwotę do 1,3 miliona €.

Zainteresowanie udziałem w programie można złożyć do dnia 15 listopada 2021 r.

Ostateczne zgłoszenie należy przesłać do dnia 15 lutego 2022 r.

Ogłoszenie (PDF, po polsku)

Ausschreibung (PDF, auf Deutsch)

More Information in English.

Mehr Informationen auf Deutsch.